He

Fr

Es

Ru

En

פרשת וארא | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת וארא | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב דב ביגון 8
מהפרטיות אל הכלל - המעבר ממשפחה לעם . שיעור מאת הרב דב ביגון לפרשת וארא
הרב שוהם גנוט
התפילה והזעקה הן חלק ממהלך הישועה - הרב שוהם גנוט בפינה לפרשת וארא
הרב מאיר טויבר
מדוע חשש משה שבני ישראל לא ישמעו לשליחותו? הרב מאיר טויבר
רב אשר בוחבוט
"למה הרעות לעם הזה" - מקום השאלות בתורה כמפתח לשער פנימי - הרב אשר בוחבוט
_DSC7003 יורם אליהו
פרשת וארא על פי שיחות הרב צבי יהודה זצ"ל
garter-snake-sticking-out-tongue-2021-09-01-00-14-33-utc
28 דקות
מדוע נהפך הנחש למטה - שתי פעמים ? למשה ולפרעה - הרב מנחם בן יעקב
43 דקות
פרשת וארא
34 דקות
פרשת וארא
18 דקות
"ושמי ה' לא נודעתי להם"
35 דקות
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
29 דקות
"ואני ערל שפתיים"
29 דקות
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
55 דקות
"עוד ישמע" סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
26 דקות
שמות ה' מגלים את רצונו
72 דקות
העולם משתנה
15 דקות
הפטרת פרשת וארא
22 דקות
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב ) - השווה והשונה
21 דקות
"ואזכור את בריתי"
74 דקות
סוד עשרת המכות
15 דקות
האבות לא פקפקו בנאמנות הקב"ה לקיים הבטחותיו
23 דקות
שמות הקב"ה מרמזים לנו על גילוי מידותיו
ערוץ מאיר - המרכז ללימודי יהדות באהבה

בין פרעה לג’ון לוק / הרב ברוך אפרתי

יש להניח שפרעה היה אדם אינטליגנטי ממדרגה ראשונה. הוא קיבל חינוך של מלך מאביו ואמו” השתלם במקצוע ניהול הממלכה ברמה הפוליטית והערכית” ואכן עמד בהצלחה בראש אימפריה אדירת ממדים למשך שנים רבות.לפיכך” יש להניח שפרעה הגיע בחכמתו להנחת היסוד הפשוטה של הפילוסוף המדיני ג’ון לוק כי – ממלכה אינה יכולה
ravlondin12345

לב הפרשה

איך יוצאים מהמיצרים? איך משתחררים משעבודים” התמכרויות וחולשות? על מנת לאפשר לעם ישראל לצאת ממצרים” לא ניתן להישאר במערכות החיים הקודמות. הכל משתנה! המים” יסוד החיים” הופכים לדם” מוות; צפרדע – בעל החיים שהוא מדרגת ביניים בין הים לבין היבשה” משתבש גם הוא; כינים – עפר הארץ הופך לכינים” הקרקע
ravelisha5

להיות בני תורה בחבלי משיח

שיחה לפרשת ואראאחד מהסימנים המאפיינים את תקופת חבלי משיח הוא “עד שיתייאשו מן הגאולה” (סנהדרין צז” א). אחד המקומות בהם התבטא הייאוש בצורה ‘מהודרת’ הוא במצרים” “וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה” (שמות ו” ט). ‘אור החיים’ הקדוש נותן לכך שני הסברים מיוחדים ביותר שבמבט ראשון נראים כסותרים:“מקצר
ravelisha5

פרשה ונפש בחבלי משיח – פרשת וארא

פרשה ונפש בחבלי משיחשיחות הרב אלישע וישליצקי שליט”א לפרשת השבוע גאולת הנפש בחבלי משיחשיחה לפרשת וארא אחת הנקודות הבולטות בפרשה הזאת היא קוצר הרוח והעבודה הקשה. אנחנו לא דנים חלילה אף אחד” עד שנגיע למקומו” אבל אור החיים הקדוש כן בוחר לברר” אולי מבחינתנו” את הלקח” כי הוא אומר: “לפי
מכון מאיר תשפב

מודל בניית זוגיות מפרשיות שמות-וארא

בני ישראל שקועים בעבודת פרך למעלה ממאתיים שנה. ברור להם שאלה החיים. פתאום מגיעים משה ואהרון ומספרים על חזון נפלא” של שחרור מהעבדות לאדם לשעבוד לה'” כמאמר ר’ יהודה הלוי: “עבדי הזמן עבדי עבדים הם. עבד ה’ הוא לבדו חפשי”.את התהליך שבנ”י עוברים מעבדות לגאולה” ניתן לדמות לתהליך שעובר על
דילוג לתוכן