Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת וארא

מהפרטיות אל הכלל – המעבר ממשפחה לעם . שיעור מאת הרב דב ביגון לפרשת וארא
play3
מהפרטיות אל הכלל – המעבר ממשפחה לעם . שיעור מאת הרב דב ביגון לפרשת וארא
התפילה והזעקה הן חלק ממהלך הישועה – הרב שוהם גנוט בפינה לפרשת וארא
play3
התפילה והזעקה הן חלק ממהלך הישועה – הרב שוהם גנוט בפינה לפרשת וארא
מדוע חשש משה שבני ישראל לא ישמעו לשליחותו? הרב מאיר טויבר
play3
מדוע חשש משה שבני ישראל לא ישמעו לשליחותו? הרב מאיר טויבר
“למה הרעות לעם הזה” – מקום השאלות בתורה כמפתח לשער פנימי – הרב אשר בוחבוט
play3
“למה הרעות לעם הזה” – מקום השאלות בתורה כמפתח לשער פנימי – הרב אשר בוחבוט
פרשת וארא על פי שיחות הרב צבי יהודה זצ”ל
play3
פרשת וארא על פי שיחות הרב צבי יהודה זצ”ל
מדוע נהפך הנחש למטה – שתי פעמים ? למשה ולפרעה – הרב מנחם בן יעקב
play3
מדוע נהפך הנחש למטה – שתי פעמים ? למשה ולפרעה – הרב מנחם בן יעקב
“ושמי ה’ לא נודעתי להם”
play3
“ושמי ה’ לא נודעתי להם”
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
play3
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
“ואני ערל שפתיים”
play3
“ואני ערל שפתיים”
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
play3
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
“עוד ישמע” סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
play3
“עוד ישמע” סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
שמות ה’ מגלים את רצונו
play3
שמות ה’ מגלים את רצונו
העולם משתנה
play3
העולם משתנה
הפטרת פרשת וארא
play3
הפטרת פרשת וארא
“למה הרעות לעם הזה” (אמירת משה) “למה הרעותם לי “(אמירת יעקב )  – השווה והשונה
play3
“למה הרעות לעם הזה” (אמירת משה) “למה הרעותם לי “(אמירת יעקב ) – השווה והשונה
“ואזכור את בריתי”
play3
“ואזכור את בריתי”
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מה היחס בין עולם הרוח ועולם המעשה בדור הגאולה? – אורות ישראל ה, ג | הרב ערן טמיר | ל סיון תשפ”ב
מה היחס בין עולם הרוח ועולם המעשה בדור הגאולה? - אורות ישראל ה, ג | הרב ערן טמיר | ל סיון תשפ"ב
play3
בית המדרש
“על כן יאמרו המושלים – ביצרם” – מה הקשר למלחמות סיחון? | הרב שהם גנוט | ל סיון תשפב
"על כן יאמרו המושלים - ביצרם" - מה הקשר למלחמות סיחון? | הרב שהם גנוט | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
הלכה יומית | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
הלכה יומית | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב