He

Fr

Es

Ru

En

פרשת צו | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת צו | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

3 דקות
"אין צו אלא לשון זרוז"
59 דקות
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בחבלי משיח"
12 דקות
במקום שיש חסרון כיס - בני אדם עושים חשבונות
17 דקות
מצוות פינוי הדשן מעל המזבח
20 דקות
רמז על קושי הגלות ואורכה
53 דקות
מדוע יש אזכור לקרבנות המילואים בפרשת צו?
48 דקות
סדר הקרבנות בפרשת צו לעומת פרשת ויקרא
10 דקות
הרמז המוסרי שבבגדי הכהונה -הכתונת והמכנסיים
53 דקות
קרבן תודה ומיתת נדב ואביהוא
106 דקות
פרשת צו ושבת זכור
33 דקות
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" | הרב אייל ורד לפרשת צו
59 דקות
הכר את האויב - מיהו עמלק ומה דרכי הפעולה שלו
74 דקות
בין ריח לניחוח בין מוטיבציה למימושה
57 דקות
מסגרת וחידוש
25 דקות
קרבן - הקירבה אל הבורא מצריכה שינוי פנימי שכולל קרב פנימי
11 דקות
קורבן תודה- מדוע רבע מהלחמים הם חמץ ?
93 דקות
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות " - בחבלי משיח
34 דקות
מתחיל בגנות ומסיים בשבח -בימים ההם בזמן הזה
3 דקות
פרשת צו - עליית ראשון
6 דקות
מקום אכילת המנחה
108 דקות
"ואתה קדוש -בך בטחו אליך זעקו - ואנכי תולעת "
_DSC7003 יורם אליהו

הרב יורם אליהו:מאחורי הקלעים של פרשת צו: תודה על כל מה שבראת

הודאה, כך מסתבר, היא לא עניין פשוט לבני האדם. הרב יורם אליהו מסביר מה הקשר בין השורש של קרבן התודה לעומק הנשמה שלנו ולחובה הכל כך אנושית להודות על הטוב.
ravlondin12345

מסר עמוק לפרשת צו: התפקיד המיוחד של שבט לוי

מציאות החיים המורכבת מבלבלת ולעיתים מצוי האדם בהתלבטות. הרב חגי לונדין מדבר על המימד השלישי החושף את השלמות הנובעת מתוך הלבטים.
_DSC6880 זיו רוה

הקרבן והלב – לפרשת צו

“זֹאת הַתּוֹרָה לָעֹלָה לַמִּנְחָה וְלַחַטָּאת וְלָאָשָׁם וְלַמִּלּוּאִים וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים” . דרך הקרבנות שבפרשיות הראשונות של ספר ויקרא” אנו נפגשים עם עולם עליון ואצילי” שמעט ממנו אנו מצליחים לקרב אל שכלנו. רוב טעמי הקרבנות שייכים לעולם הרזים” ואלמלא ציווה ה’ על מכלול מעשים אלו” לא היתה לנו כל השגה בסדרי העבודה
דילוג לתוכן