He

Fr

Es

Ru

En

פרשת האזינו | פרשת השבוע

פרשת השבוע הזה היא פרשת האזינו: “הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי. יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי, כִּשְׂעִירִם עֲלֵי דֶשֶׁא וְכִרְבִיבִים עֲלֵי עֵשֶׂב. כִּי שֵׁם ה’ אֶקְרָא הָבוּ גֹדֶל לֵאלֹקֵינוּ. הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט, אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא”… פרשת האזינו ברובה הגדול היא שירה: משה רבנו פונה לשמים ולארץ שהם העולם כולו, ומעמיד אותם כ”עדים פעילים” לכל ההיסטוריה של עם ישראל, ולכל האפשרויות הגלומות בה, לטוב או למוטב. המשמעות היא שהעולם כולו, הפיזי והרוחני, דוחפים את עם ישראל להגשים את ייעודו, בין כשהמציאות מסייעת ונרתמת לטובת האומה כשהיא נאמנה לשליחותה, ובין כאשר היא מתקוממת נגד ישראל בזמן שאינם נאמנים לזהותם, ובכך שוב מאלצים אותנו להיות מי שנבחרנו להיות. וכן כתב הרמב”ן בפירושו: “והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה”.
קרא עוד

בחר רב

פרשת האזינו | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

יורם אליהו שבת הגדול
16 דקות
שיחות הרצי"ה לפרשת האזינו | הרב יורם אליהו
21 דקות
גם לבן הרשע יש אחיזה בתורה
55 דקות
מדוע נמשלה התורה לגשם
22 דקות
"האזינו השמים ואדברה" - שאני מתרה בהם בישראל
37 דקות
"יערף כמטר לקחי" - הזיקה אל התורה היא מביאה את הברכה
הרב דב ביגון FIX 5
12 דקות
"האזינו השמים ואדברה": המציאות הטבעית מגיבה למעשי ישראל - הרב דב ביגון
71 דקות
האזינו וסוכות בחבלי משיח
13 דקות
"יערף כמטר לקחי" - התורה מחייה את העולם
37 דקות
אהבת התורה מעלת הארץ וסגולת ישראל שלא תמה
14 דקות
"האזינו השמים ואדברה" - איך אפשר לדבר אל השמיים ?
6 דקות
שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתול
8 דקות
"יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי"
20 דקות
שמיים וארץ - עדים שקיימים לעולם
72 דקות
"כי דם עבדיו יקום ... וכפר אדמתו עמו"
36 דקות
אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא
50 דקות
הנקמה "הגדולה"- למבצע עמוד ענן בעזה
50 דקות
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"
49 דקות
"כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה"
golden-eagle-2247269_640
54 דקות
כנשר יעיר קינו: הרב אורי שרקי לפרשת האזינו
58 דקות
"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו"
53 דקות
"כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה"
rav_landau

פרשת האזינו

“וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תֻּמם” . ובסוף פרשתנו” אנו נפרדים ממשה רבינו שהיה שקול כנגד כל ישראל” ושהיה נקרא מלך” הן במובן התורה” כדברי חז”ל “מאן מלכי? רבנן”” הן במובן המלחמתי. צריך לזכור שיש בריות כאלה” נשמות כאלה” שיש בכוחן לפנות אל השמים
rav_landau

שירת האזינו

הרמב”ן נקרא ‘אביהן של ישראל'” ביטוי המופיע גם ב”שאגת אריה” וגם ב”אגרות הראיה”” ביטוי שהוא מאוד מדויק” מצד גדלותו של הרמב”ן בתורה” בנגלה ובנסתר. הרמב”ן אומר שבשירה הזאת אין שום תנאי של חזרה בתשובה” אלא הבטחה מוחלטת על הגאולה.וכן מפורש ביחזקאל פרק ל”ו: “לא למענכם אני עושה בית ישראל”” אלא
דילוג לתוכן