He

Fr

Es

Ru

En

פרשת כי תשא | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת כי תשא | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

צחי קליין כי תשא
"פסול לך" - לפרשת כי תשא , פרויקט 'שירת השבוע'
אורי פדלון פרשת כי תשא
פסק זמן משבוע עם אורי פדלון - פרשת כי תשא
סחרור טבעי
19 דקות
פרשת כי תשא והקשר לפרשת פרה
12 דקות
העגל העכשווי
35 דקות
להיות מחובר
36 דקות
חטא העגל
11 דקות
הבקשות שבקש משה רבנו מהקב"ה
17 דקות
"ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה"
47 דקות
פרשת כי תשא
30 דקות
כיצד נתן הקב"ה למשה את הלוחות בשעה שישראל עשו את העגל ?
21 דקות
"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל"
91 דקות
"אל תקרי חרות אלא חירות"
63 דקות
פרשת כי תשא
17 דקות
מדוע החיוב במחצית השקל הוא מגיל עשרים דווקא ?
95 דקות
"דורש טוב לעמו" בימים ההם בזמן הזה
18 דקות
מדוע הכיור במשכן נעשה דווקא מנחושת ?
23 דקות
23 דקות
"כי תשא את ראש בני ישראל"
13 דקות
8 דקות
סגולה להינצל מהעגל
_DSC6880 זיו רוה

העֵגֶל הָעַכְשָׁוִי. לפ’ כי תשא

חטא העגל הוא משבר גדול” שנלמדות ממנו הדרכות נצחיות חשובות ביותר. אם נחדד מהי הנקודה העיקרית בחטא העגל” נגלה כי אין זה אירוע מקומי” אלא חטא שחוזר בווריאציות שונות בכל הדורות. אולם” עלינו להקדים ולהגדיר דווקא מה הוא לא היה בחטא העגל ובמה לא פגם. חטא העגל לא פגם כהוא
מכון מאיר תשפב

הטעות הקריטית של מבקשי העגל

ניכר מהפסוקים שמבקשי העגל לא חיפשו תחליף לרבש”ע. לרגע לא טעו לחשוב שניתן להמיר אותו בעגל. הם ביקשו תחליף למשה רבנו: “קום עשה לנו א-לוהים אשר ילכו לפנינו” כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידעו מה היה לו”. ניכר גם שעל אף הנסים הרבים שראו במו עיניהם
ravlondin12345

לספור ולספר סיפור

דבר תורה קצר לפרשת כי תשא ‘כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם’ – בפרשת כי תשא אנו פוקדים ומונים את עם ישראל. לספור משהו זה לעשות בו סדר. הטבע הוא חסר סדר. על מנת להכניס את הממד הערכי והרוחני אנו סופרים ומגדירים את המציאות. לכל החפצים שאתה סופר יש
rav_landau

מעשה העגל

הדבר הבולט והמרכזי ביותר בפרשתנו הוא מעשה העגל. המעשה הנורא והאיום הזה הוא התעכבות בדרך האלוקית שלנו ממצרים אל “הארץ אשר נשאתי את ידי” . ומתי נעשתה ה”חטאה הגדולה” הזאת? ביום חתונתנו. “ביום חתֻנתו וביום שמחת לבו” – “זה מתן תורה” . היה מצב של “אני לדודי ודודי לי” ”
ravelisha5

וקראתם דרור – שיחה לפרשת כי תשא

הכנעה וחופשבתחילתה של פרשת כי תשא אומרת התורה: “וַיְדַבֵּר ד’ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר וְאַתָּה קַח לְךָ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר דְּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְקִנְּמָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם וּקְנֵה בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם” (שמות ל” כג)מילה מיוחדת ‘מור דרור'” בעצם מורכבת משתי מילים – ובתרגום אונקלוס שמסורת בידינו שניתן למשה מסיני” “מירא
_DSC68133  הרב דב ביגון

להשיב את האוהל אל המחנה

משה רבינו התרחק ממחנה ישראל אחרי שקיבל את הלוחות השניים ביום הכיפורים” עד הקמת המשכן בראש חודש ניסן” ככתוב “ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד” והיה כל מבקש ד’ יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה” (שמות לג” ז). זאת עשה
דילוג לתוכן