Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת יתרו

ההכנות לקראת מעמד מתן תורה – שיעור בפרשת יתרו מאת הרב ערן ישועה
play3
ההכנות לקראת מעמד מתן תורה – שיעור בפרשת יתרו מאת הרב ערן ישועה
תהליך היציאה ממצרים של עם ישראל מקביל לתהליך של נישואי חתן וכלה – הרב אשר בוחבוט
play3
תהליך היציאה ממצרים של עם ישראל מקביל לתהליך של נישואי חתן וכלה – הרב אשר בוחבוט
מדוע הציווי הראשון בעשרת הדברות פונה בלשון יחיד? הרב שוהם גנוט
play3
מדוע הציווי הראשון בעשרת הדברות פונה בלשון יחיד? הרב שוהם גנוט
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
play3
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
שבת פרשת יתרו – מעמד מתן תורה קטן – הרב יורם אליהו
play3
שבת פרשת יתרו – מעמד מתן תורה קטן – הרב יורם אליהו
העולם מכיר את אלהים
play3
העולם מכיר את אלהים
ההכנות למעמד הר סיני ומתן תורה
play3
ההכנות למעמד הר סיני ומתן תורה
לקראת קבלת התורה
play3
לקראת קבלת התורה
“אילו קרבנו לפני הר סיני – ולא נתן לנו את התורה – דיינו”
play3
“אילו קרבנו לפני הר סיני – ולא נתן לנו את התורה – דיינו”
“והייתם לי סגולה מכל העמים”
play3
“והייתם לי סגולה מכל העמים”
“והגבלת את העם סביב” – קבלת התורה מצריכה כניסה לגבולות – הרב דב ביגון
play3
“והגבלת את העם סביב” – קבלת התורה מצריכה כניסה לגבולות – הרב דב ביגון
“כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל”
play3
“כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל”
קדושת הקב”ה השבת וישראל נחשבות כאחד
play3
קדושת הקב”ה השבת וישראל נחשבות כאחד
מה שמע יתרו שגרם לו להתגייר ?
play3
מה שמע יתרו שגרם לו להתגייר ?
ההכנה לאור קבלת התורה
play3
ההכנה לאור קבלת התורה
“לא לפרוץ אל ה'” – התקרבות לה’ בגבולות של תורה
play3
“לא לפרוץ אל ה’” – התקרבות לה’ בגבולות של תורה
המשפט והחינוך בישראל
play3
המשפט והחינוך בישראל
שלוש הכנות למתן תורה ע”פ ‘אור החיים’ הקדוש
play3
שלוש הכנות למתן תורה ע”פ ‘אור החיים’ הקדוש
כיצד זכה יתרו שהפרשה הכי מרכזית בתורה נקראת על שמו ?
play3
כיצד זכה יתרו שהפרשה הכי מרכזית בתורה נקראת על שמו ?
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
קו פרשת המים – מי מריבה – פרשת חוקת | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
קו פרשת המים - מי מריבה - פרשת חוקת | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | כט סיון תשפב
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | כט סיון תשפב