Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת בהר | פרשת השבוע

בחר רב

פרשת בהר | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב דב ביגון יום חמישי
שמיטה ויובל - לפרשת בהר תשפ"ב | הרב דב ביגון
_DSC6880 זיו רוה
27 דקות
הוודאות בברכת שנת השמיטה
יורם אליהו שבת הגדול
30 דקות
מצוות השמיטה - פרשת בהר
Cabbage plantations in the sunset light. Growing organic vegetables. Eco-friendly products. Agriculture and farming. Plantation cultivation. Selective focus
45 דקות
שבת לארץ וחיבור לקרקע
6 דקות
"אל תונו איש את אחיו"
10 דקות
מה המשמעות של 'שבת הארץ'
29 דקות
ספירת העומר וספירת היובל : המשותף והשונה
הרב חגי
52 דקות
הרב חגי לונדין: סוד כוחו של הציבור מול היחיד
31 דקות
מדוע דווקא במצות השמיטה נזכר הר סיני ?
Processed with VSCOcam with s3 preset
28 דקות
מיוחד לפרשיות בהר-בחוקותי: הרב יורם אליהו חושף את סודה של ארץ ישראל
89 דקות
"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד"
21 דקות
יחודיותה של שנת היובל
81 דקות
סוד השמיטה
31 דקות
מהי שביתה של הארץ ?
49 דקות
בעזרת צור ישראל וגואלו נשמח מכח מדורות העוז והענווה בשם כל ישראל להאיר אור חדש עם ציון
88 דקות
בעזרת צור ישראל וגואלו נשמח מכח מדורות העוז והענווה בשם כל ישראל להאיר אור חדש עם ציון
19 דקות
את ספיח קצירך לא תקצור
23 דקות
מהי שבת לה' ?
turn-to-clear-vision-written-on-view-finder-4H4QCFC
26 דקות
הרב דב ביגון: המבט לעתיד שמשנה מהלך חיים שלם
72 דקות
"ומטה ידו - עמך!"
31 דקות
"והחזקת בו" - לכל אחד מישראל יש יכולת להחזיק ולסמוך את חברו
ravlondin12345

הכל מתחיל מהר סיני

דבר תורה קצר לפרשת בהר בפרשת בהר” העוסקת בעיקר בדיני שמיטה ויובל” ישנו דגש על כך שהציוויים הללו נאמרו דווקא “בהר סיני”. חז”ל מסבירים שאנו לומדים מכאן את הגישה העקרונית” שהמצוות כולן הן המשך ישיר של מעמד הר סיני. מצוות שמיטה ויובל הן מצוות שיש בהן צד אינטרסנטי – אלו