פרשת בשלח | הדלקת נרות: Shabbat Shirah | הבדלה: 17:53 (ירושלים)

פרשת מצורע | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת מצורע | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

30 דקות
מעלתן של שלוש סעודות השבת
25 דקות
הזהירות מלשון הרע
18 דקות
"בטמאם את משכני אשר בתוכם" - ייעודם של ימי ספירת העומר
6 דקות
להוציא את הרע - ולתקן
25 דקות
בידודו של המצורע - גם עונש וגם ריפוי
5 דקות
יוצאים לחירות - תיקון הדיבור
72 דקות
"קדושים תהיו" - קדושת הדיבור וקדושת הברית
46 דקות
"ויען השליש... היהיה כדבר הזה ? " - המקטרג והמייאש התורן של הדור - ועונשו
3 דקות
פרשת מצורע - עליית ראשון
123 דקות
הקרב על האמת בחבלי משיח
4 דקות
המצורע - גילוי הקלקול החיצוני מעורר את התיקון הפנימי
57 דקות
"עבדים היינו - והמקום קרבנו"
20 דקות
פרשת מצורע
13 דקות
שילוח המצורע אל מוץ לשלוש המחנות
55 דקות
כיצד עונשו של המצורע הופך לתיקונו ולרפואתו
25 דקות
פרשיות תזריע מצורע
60 דקות
תורת התארים
1 דקות
מצורעים של היום
55 דקות
השליש
12 דקות
טומאת מחלת הצרעת וסיבותיה
54 דקות
טומאת הנידה והזבה
rav_landau

תורת הנגעים

פרשתנו עוסקת בנגעי האדם. עלינו להתרגל לכך שהתורה מן השמים יורדת אלינו” זו היא תורת ד’ אל האדם. “דברה תורה כלשון בני אדם” . היא מקיפה את כל חיי האדם בכל המובנים ובכל צדדיו. קודם כל היא מבררת את עניינו של האדם הבריא והנורמלי. התורה יורדת מן השמים אל האדם”
מכון מאיר תשפב

דרכי הצרעת

אלישע הנביא הורה לנעמן” שר צבא ארם” מרשם תמוה לרפואתו – לרחוץ בירדן בשביל להירפא מצרעתו. נעמן תמה על כך ולא במקרה: ממתי המים מרפאים צרעת?! יותר מכך – המלבי”ם מבאר כי התימהון היה כפול משום שטבע המים להחמיר את מצב המחלה. המלבי”ם מסביר כי אלישע שלח בכוונה את נעמן
מכון מאיר תשפב

מן המצור(ע) למרחב

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו…. פתיח כוללני זה אומר דורשני” וכדברי אוה”ח הקדוש “והיה לו לומר כי יטהר המצורע והובא אל הכהן”. וחכמינו בתורת כהנים על אתר דייקו ודרשו שלוש דרשות. ‘זאת’ – מילה הבאה למעט את קרבנות המצורע שלא יוקרבו בבמה כי אם במקדש. ‘תהיה’ – הוויה מתמשכת”

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!