He

Fr

Es

Ru

En

מה הכוונה שעמדה מאחורי הקמת הרבנות הראשית? הרב דוד לנדאו

הרב דוד לנדאו

יליד ניו יורק שנת ה'תשט''ז, עלה עם הוריו בתשכ''ט. למד בישיבת מרכז הרב קרוב לעשרים שנה אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, ואצל הרה''ג הרב אברהם שפירא זצ''ל והראשל''צ הרב מרדכי אליהו זצ''ל. ר''מ במכון מאיר משנת תש''מ. כמו כן מלמד בישיבת ''אורות אביב''. עורך שותף של הספרים ''מאמרי הראיה'', ''מדבר שור'' ו''צמח צבי''.

עוד מהרב דוד לנדאו

play3
בית המדרש
מה הכוונה שעמדה מאחורי הקמת הרבנות הראשית? הרב דוד לנדאו
מה הכוונה שעמדה מאחורי הקמת הרבנות הראשית? הרב דוד לנדאו
44 דקות
play3
בית המדרש
הרבנות הראשית – הרב דוד לנדאו
הרבנות הראשית - הרב דוד לנדאו
play3
בית המדרש
ירושלים עיר הקודש – מה זה קודש ?
ירושלים עיר הקודש - מה זה קודש ?
57 דקות
Shape-2
בית המדרש
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
Shape-2
בית המדרש
מבט ייחודי לפרשת תרומה: המקום שהופך רשעים גמורים לצדיקים
מבט ייחודי לפרשת תרומה: המקום שהופך רשעים גמורים לצדיקים
Shape-2
סיום ספר בראשית
סיום ספר בראשית
Shape-2
שנאה ואהבה
שנאה ואהבה
Shape-2
שבטי ישורון
שבטי ישורון
Shape-2
מהות יעקב ועם ישראל
מהות יעקב ועם ישראל
Shape-2
שבטי ישראל
שבטי ישראל