Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי

הרב דוד לנדאו

יליד ניו יורק שנת ה'תשט''ז, עלה עם הוריו בתשכ''ט. למד בישיבת מרכז הרב קרוב לעשרים שנה אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, ואצל הרה''ג הרב אברהם שפירא זצ''ל והראשל''צ הרב מרדכי אליהו זצ''ל. ר''מ במכון מאיר משנת תש''מ. כמו כן מלמד בישיבת ''אורות אביב''. עורך שותף של הספרים ''מאמרי הראיה'', ''מדבר שור'' ו''צמח צבי''.

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב דוד לנדאו

play3
בית המדרש
הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי
play3
בית המדרש
תרבות יון – אז והיום – הרב דוד לנדאו
תרבות יון - אז והיום - הרב דוד לנדאו
play3
בית המדרש
מתי הגיע זמן הגאולה? הרב דוד לנדאו
מתי הגיע זמן הגאולה? הרב דוד לנדאו
40 דקות
play3
בית המדרש
כדי להבין מהי גאולה – צריך להבין את מושג השעבוד – הרב דוד לנדאו
כדי להבין מהי גאולה - צריך להבין את מושג השעבוד - הרב דוד לנדאו
42 דקות
play3
בית המדרש
מה הכוונה שעמדה מאחורי הקמת הרבנות הראשית? הרב דוד לנדאו
מה הכוונה שעמדה מאחורי הקמת הרבנות הראשית? הרב דוד לנדאו
44 דקות
play3
בית המדרש
הרבנות הראשית – הרב דוד לנדאו
הרבנות הראשית - הרב דוד לנדאו
45 דקות
play3
בית המדרש
ירושלים עיר הקודש – מה זה קודש ?
ירושלים עיר הקודש - מה זה קודש ?
57 דקות
Shape-2
בית המדרש
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
Shape-2
בית המדרש
מבט ייחודי לפרשת תרומה: המקום שהופך רשעים גמורים לצדיקים
מבט ייחודי לפרשת תרומה: המקום שהופך רשעים גמורים לצדיקים
Shape-2
סיום ספר בראשית