He

Fr

Es

Ru

En

rav_landau

הרב דוד לנדאו

יליד ניו יורק שנת ה'תשט''ז, עלה עם הוריו בתשכ''ט. למד בישיבת מרכז הרב קרוב לעשרים שנה אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, ואצל הרה''ג הרב אברהם שפירא זצ''ל והראשל''צ הרב מרדכי אליהו זצ''ל. ר''מ במכון מאיר משנת תש''מ. כמו כן מלמד בישיבת ''אורות אביב''. עורך שותף של הספרים ''מאמרי הראיה'', ''מדבר שור'' ו''צמח צבי''.

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב דוד לנדאו

play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
האם יש הבדל בין לאומיות ישראלית ללאומיות של אומות העולם? | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
43 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מהי מדינה יהודית לעומת מדינה אזרחית? | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
44 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מהי מדינת ישראל? לקראת מערכת בחירות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
41 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
הגישה הנכונה ללימוד היסטוריה | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
44 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מה הקשר בין פירוש הרצי"ה על פרק "קנין תורה", לבין היסטוריה? | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
44 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מה הקשר בין פירוש הרצי"ה על פרק "קנין תורה", לבין היסטוריה? | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
43 דקות
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו FIX
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | יג תמוז תשפב
דילוג לתוכן