He

Fr

Es

Ru

En

ירושלים עיר הקודש – מה זה קודש ?

הרב דוד לנדאו

יליד ניו יורק שנת ה'תשט''ז, עלה עם הוריו בתשכ''ט. למד בישיבת מרכז הרב קרוב לעשרים שנה אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, ואצל הרה''ג הרב אברהם שפירא זצ''ל והראשל''צ הרב מרדכי אליהו זצ''ל. ר''מ במכון מאיר משנת תש''מ. כמו כן מלמד בישיבת ''אורות אביב''. עורך שותף של הספרים ''מאמרי הראיה'', ''מדבר שור'' ו''צמח צבי''.

עוד מהרב דוד לנדאו

play3
בית המדרש
ירושלים עיר הקודש - מה זה קודש ?
57 דקות
Shape-2
בית המדרש
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
Shape-2
בית המדרש
מבט ייחודי לפרשת תרומה: המקום שהופך רשעים גמורים לצדיקים
Shape-2
סיום ספר בראשית
Shape-2
שנאה ואהבה
Shape-2
שבטי ישורון
Shape-2
מהות יעקב ועם ישראל
Shape-2
שבטי ישראל
Shape-2
יעקב אבינו
Shape-2
שלישיית האבות