Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני

הרב דוד לנדאו

יליד ניו יורק שנת ה'תשט''ז, עלה עם הוריו בתשכ''ט. למד בישיבת מרכז הרב קרוב לעשרים שנה אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, ואצל הרה''ג הרב אברהם שפירא זצ''ל והראשל''צ הרב מרדכי אליהו זצ''ל. ר''מ במכון מאיר משנת תש''מ. כמו כן מלמד בישיבת ''אורות אביב''. עורך שותף של הספרים ''מאמרי הראיה'', ''מדבר שור'' ו''צמח צבי''.

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב דוד לנדאו

play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | יג תמוז תשפב
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | ו תמוז תשפב
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | ו תמוז תשפב
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | כב סיון תשפב
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | כב סיון תשפב
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | טו סיון תשפב
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | טו סיון תשפב
play3
בית המדרש
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | ח סיון תשפב
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | ח סיון תשפב
play3
בית המדרש
מלחמת ששת הימים | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | א סיון תשפב
מלחמת ששת הימים | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני | א סיון תשפב
play3
בית המדרש
הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי