He

Fr

Es

Ru

En

העֵגֶל הָעַכְשָׁוִי. לפ' כי תשא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

חטא העגל הוא משבר גדול" שנלמדות ממנו הדרכות נצחיות חשובות ביותר. אם נחדד מהי הנקודה העיקרית בחטא העגל" נגלה כי אין זה אירוע מקומי" אלא חטא שחוזר בווריאציות שונות בכל הדורות. אולם" עלינו להקדים ולהגדיר דווקא מה הוא לא היה בחטא העגל ובמה לא פגם.
חטא העגל לא פגם כהוא זה בסגולתה האלוקית של האומה הישראלית. נשמת האומה היא יצירה אלוקית" שאיננה משתנה בעקבות בחירות בני האדם. מדרגת קרבת האלוקים של הדור יכולה להשתנות" אך לא טבעו" שניתן בירושה רוחנית ממרום. עוד יש לדייק" כי מטרת עושי העגל לא היתה לעבוד אלוה זולת ה'" אלא לחדש אמצעי שדרכו יוכלו לעבוד את ה'" לכאורה בכוונה טובה. כמו כן" לא היה זה חטא של כלל ישראל אלא של כשלושת אלפים איש שנענשו אחר כך במיתה" כך מבואר בספר הכוזרי .
לפי זה" מהי אפוא הנקודה החמורה כל כך בחטא העגל?
תשובה: השינוי! אין לשנות דבר בעבודת ה' מהדרך שציוותה התורה! זהו הלימוד החשוב שיצא מנפילה זו לכל הדורות: "כי בעבודת האלוה אין מקום" לא להשערה" ולא להיקש שכלי ולא לשיקול דעת." לדאבוננו" יצר הרע מסוג זה איננו שייך רק לבירור הראשוני שהיה מיד לאחר מתן תורה כבחטא העגל הקדום" אלא עודנו הולך ומשתולל בעולם.
הרשמים האלוקיים אינם מופיעים ופועלים באדם בעם ובעולם" אלא על ידי עשיית ההדרכה המדויקת של ה'. אין שום אפשרות להשיג מהו המעשה הרצוי" אלמלא ה' בעצמו מדריך מהם סדרי עבודתו. כל שינוי פוגם. כל חידוש אנושי" תוספת או גרעון במצוות" מסלק את שפע הקדושה. כל ניסיון לעבוד את ה' בדרך שלא ציווה ה' עליה" איננו מביא ברכה אלא קללה.
אמנם" יצירתיות היא דבר נפלא" במדע" באומנות" בפיתוח החיים" אך לא ביחס לסדרי הרוחניות. בעולם הרוח נדרשת מהאדם ענווה" צייתנות ונאמנות מוחלטת למקור האלוקי. יסודות נפשיים לא מבוררים" של חדשנות" פריצת דרך" חקיינות ותאווה רוחנית הנשענת על דמיון אלילי" הם אלה שמובילים את העולם לחורבנות הכי גדולים. עבודה זרה היא דוגמה חריפה לכך. הע"ז מתחלקת לשני סוגים" ישנה עבודה לנברא" כשמש וירח" או לאליל מעשה אדם. עבודה זו בנויה על טעות אנושית וחדשנות של סדרי פולחן המעודדים פורקן יצרים. אך יש עוד ע"ז שהיא כביכול לה'" והיא בדרך שהאדם לא נצטווה עליה – עבודה הזרה לה' . הדתות האנושיות" הנצרות והאיסלם" נוסדו על יסוד זה" מתוך חקיינות של היהדות ותוספות מדומיינות. מעולם ה' לא ביקש את עבודות אלו" כשם שלא ציווה על עגל הזהב. יש רק שתי דתות אמתיות" ועל שתיהן מצווה התורה – היהדות ושבע מצוות בני נוח . כל הגויים נצטוו על שבע מצוות בני נוח" ולא נתבקשו להוסיף עליהן" או להמציא דתות מעצמם.
הרפורמיות והקונסרבטיביות אף הן ניגשות אל עבודת ה' מתוך סברא אנושית. במקום לקבל את ההדרכה האלוקית" באות שיטות אנושיות אלו לשנות אותה לפי צורכי התקופה ולפי תבניות המחשבה המערבית. ההלכה וכן פרשנות התורה" לשיטתם" צריכות להתאים את עצמן למציאות ולערכיה המתחדשים" להכיל את הקשיים והחולשות של האדם ולהתגמש. דרך זו היא מחול נלהב ומחודש סביב עגל מסכה" ומסלקת כל קדושה.
בתוך האומה" ניסיונות השינוי יוצרים פירודים ומחלוקות. מה שמאגד את האומה הישראלית הוא קיום התורה בלא שינוי מדבר ה'" ובכך נקשרים כל דורותיה למפעל אחד. דיונים עכשוויים על שינויים בגדרי הגיור" החיתון" הכשרות" הצניעות והפונדקאות אינם מקלים על החיים כפי שהם מתיימרים להציג את עצמם" אלא מכבידים עליהם. כך גם דיונים על מסירת שטחי א"י כאופורטוניזם היסטורי" הפכפכות ושינויי עקרונות סביב 'עסקת המאה'" על אף הגבולות שהגדירה התורה" או דיונים על פמיניזם כשיקול לשינוי הלכתי וכדומה" מעלים ניחוח חריף של עגל. לשם הדוגמה ניקח את נושא הגיור. להלכה" אי אפשר לגייר אדם בלא קבלת עול מצוות. באים אנשים בטיעונים שהרי יש יהודים שאינם שומרים מצוות" ומה תעשה עם מאות אלפי הגויים שעלו לארץ ומעורבבים בתוכנו? ומסקנתם שחובה להגמיש את ההלכה" בהכלה" בפתיחות וברגישות. זוהי חזרה לעבודה מתוך סברא אנושית" כבעגל. גיור הוא עניין רוחני מדויק" ופשוט שאיננו חל באופן שלא ציוותה עליו תורה.
בעולם החומרי" ברורים הדברים שישנם סדרים שאי אפשר לשנות. לכן" לא יתנו לרופא עור לבצע ניתוח מוח" או לירקן לתקן טיל בליסטי לפי הבנתו וראות עיניו. כך הוא הדבר גם בעולם הרוח" ישנם סדרים אלוקיים ברורים ומוחלטים. הבנת ההלכה מסורה לחכמים! לא לפוליטיקאים שבאים לשנות את הסטטוס קוו ולהחניף לפופולאריות! לא לרפורמים ולקונסרבטיבים שאינם רואים עצמם מחויבים להלכה! וגם לא לפסיקות בג"ץ שערכיו האנושיים כ'זכויות הפרט מעל הכל'" ורוחו הפוסטמודרנית רחוקים מאוד מערכי התורה!
התשובה על חטא העגל היא קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות" בנאמנות לדבר ה' המוחלט" והעיקר – בלי שינוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה