Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת קרח

הפרה והנחש – לפרשת חוקת| הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כח סיון תשפב
play3
הפרה והנחש – לפרשת חוקת| הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כח סיון תשפב
פרשת קרח | הרב שהם גנוט | כד סיון תשפב
play3
פרשת קרח | הרב שהם גנוט | כד סיון תשפב
“ותפתח הארץ את פיה ותבלע” – לפרשת קרח | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | כב סיון תשפ”ב
play3
“ותפתח הארץ את פיה ותבלע” – לפרשת קרח | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | כב סיון תשפ”ב
פירוד הלבבות בישראל ושורשו | הרב שהם גנוט | כב סיון תשפב
play3
פירוד הלבבות בישראל ושורשו | הרב שהם גנוט | כב סיון תשפב
תרבות המחלוקת הישראלית – פרשת קרח | הרב מאיר טויבר | כב סיון תשפב
play3
תרבות המחלוקת הישראלית – פרשת קרח | הרב מאיר טויבר | כב סיון תשפב
למה אנחנו “מקצוענים” במחלוקת? | הרב שהם גנוט | כא סיון תשפב
play3
למה אנחנו “מקצוענים” במחלוקת? | הרב שהם גנוט | כא סיון תשפב
כשהאדמה פותחת את פיה – פרשת קרח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כא סיון תשפב
play3
כשהאדמה פותחת את פיה – פרשת קרח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כא סיון תשפב
חטא קרח ועדתו – מרידה בקדושת ארץ ישראל – לפרשת קרח | הרב יורם אליהו | כ סיון תשפב
play3
חטא קרח ועדתו – מרידה בקדושת ארץ ישראל – לפרשת קרח | הרב יורם אליהו | כ סיון תשפב
שיחות הרצי”ה – לפרשת קרח | הרב יורם אליהו | כ סיון תשפב
play3
שיחות הרצי”ה – לפרשת קרח | הרב יורם אליהו | כ סיון תשפב
מחלוקת לשם שמיים
play3
מחלוקת לשם שמיים
הבנת הארוע של בליעת קרח ועדתו
play3
הבנת הארוע של בליעת קרח ועדתו
הארוע האחרון עם דור יוצאי מצרים – מחלוקת קרח ועדתו
play3
הארוע האחרון עם דור יוצאי מצרים – מחלוקת קרח ועדתו
‘ויאמרו לא נעלה’ – כמה קשה היא עזות פנים שדוחה את הקדושה
play3
‘ויאמרו לא נעלה’ – כמה קשה היא עזות פנים שדוחה את הקדושה
על מחלוקות ותובנות. בעקבות המצב במדינה
play3
על מחלוקות ותובנות. בעקבות המצב במדינה
חייבים גבולות !
play3
חייבים גבולות !
מחלוקת לשם שמיים? שיעור מיוחד מאת הרב אליעזר קשתיאל על פרשת קרח
play3
מחלוקת לשם שמיים? שיעור מיוחד מאת הרב אליעזר קשתיאל על פרשת קרח
חסידות קרח: מאמר חד מאת הרב זיו רווה לפרשת קרח
Shape-2
חסידות קרח: מאמר חד מאת הרב זיו רווה לפרשת קרח
מחלוקת קרח ועדתו
play3
מחלוקת קרח ועדתו
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
“על כן יאמרו המושלים – ביצרם” – מה הקשר למלחמות סיחון? | הרב שהם גנוט | ל סיון תשפב
"על כן יאמרו המושלים - ביצרם" - מה הקשר למלחמות סיחון? | הרב שהם גנוט | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
הלכה יומית | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
הלכה יומית | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב