He

Fr

Es

Ru

En

פרשת בא | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת בא | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב שוהם גנוט
מה עניינן של המצוות שניתנו לישראל לקראת היציאה ממצרים - דם פסח ודם מילה? הרב שוהם גנוט
הרב שוהם גנוט
ההשתוקקות הישראלית היא אל מצות ה' כולן - הרב שוהם גנוט
הרב ערן ישועה FIX
עניינים יחודיים של פסח מצרים - הרב ערן ישועה בשיעור לפרשת בא
הרב שוהם גנוט
הזריזות הנצרכת לקיום המצוות הנלמדת מפרשת בא - הרב שוהם גנוט
הרב אייל ורד FIX
'קהל עדת ישראל' - על יציאה מבדידות לקהילתיות - הרב אייל ורד -שיעור לפרשת בא
יורם אליהו שבת הגדול
עם ישראל צריך להכיר במעמד הבכורה שלו ביחס לאומות העולם - הרב יורם אליהו , שיעור לפרשת בא
18 דקות
"כי אני הכבדתי את ליבו" לב מלכים ושרים ביד ה' - כמו הכרזת הנשיא טראמפ
46 דקות
מצות הפסח לדורות
39 דקות
חינוך ועבדות - חופש וגבולות בחינוך הדורות
18 דקות
התחדשות והתקדשות
22 דקות
המצוה לזכור את יציאת מצרים
24 דקות
פסח מצרים ופסח דורות
43 דקות
"ויצאו ברכוש גדול" טענת הנכסים אותם לקחו ישראל מהגויים
רב אשר בוחבוט
34 דקות
"מי ומי ההולכים" - עד כמה קדושת ישראל וכח הדיבור. הרב אשר בוחבוט
53 דקות
לצאת מהאגואיסטיות
17 דקות
עבודת ה' בחשק ובהתלהבות
51 דקות
פרשת בא
67 דקות
להכות את הבכורות
4 דקות
הפטרת פרשת בא
40 דקות
תאמין שאתה יכול לתקן !
30 דקות
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולא לאורחים שהתיישבו בה
ravlondin12345

מי שאוכל לבד מת לבד

בפרשת בא אנו לומדים על שלוש מכות מופלאות:בספר משלי נאמר ש”לארבה אין מלך”. הארבה הוא הרבה בעלי חיים” מיליוני בעלי חיים קטנים” מפורדים זה מזה” שכל אחד עומד בפני עצמו ומכלה את הצומח בגזרתו; במכת החושך נאמר שהמצרים לא רואים איש את אחיו במשך שלושה ימים – כל אחד בפינה
ravelisha5

כי חג ה’ לנו

שיחה לפרשת באבכל שלבי תהליך היציאה ממצרים” גם בשלב העינוי וגם בשלב היציאה” יש סדר” הדרגה. הדרגה של עשר מכות. בתהליך הזה שמוליכה ההנהגה האלוקית ישנה התרחשות בשני מסלולים: המסלול המצרי – בקרב ה”עמך” ובקרב הממסד; ובמקביל – מסלול שנעשה בתוך ישראל” לברר את ישראל” לברר את הנפש של האנשים
ravlondin12345

להרוג את הבכוריות – ‘לב הפרשה’ לפרשת בא

פרשת בא היא הפרשה שבה עם ישראל ‘בא’ פנימה אל פרעה” אל לב התרבות המצרית ומכה אותה. המכה בה”א הידיעה שמוציאה את עם ישראל ממצרים היא מכת הבכורות. הבכורה במצרים הייתה מוסד נערץ”אובססיבי ברמה מסוימת. על הפסוק ‘אין בית אשר אין בו מת’ דורשים חכמים כי גם בבתים מצריים שלא
_DSC68133  הרב דב ביגון

אור במושבותם

“ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים” לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו” – כאשר יש חושך אין רואים איש את אחיו” נוצר נתק בין אדם לחברו. וכאשר לא רואים איש את אחיו ושרויים בחשכה אז החולשה גדולה כל כך עד ש”לא קמו איש מתחתיו”” דהיינו
מכון מאיר תשפב

הפטרת בא – מצרים אויבי ה’

פרשות השבוע הנוכחיות – וארא” בא – מתארות את עשר המכות הבאות על המצרים. במקביל” אנו קוראים בהפטרות של שבתות אלו את הנבואות על חורבן מצרים העתיד להתרחש בסוף ימי הבית הראשון: בהפטרה של הפרשה הקודמת” פרשת וארא” קוראים בדרך כלל אחת מנבואות החורבן של יחזקאל על ארץ מצרים” ובהמשך
מכון מאיר תשפב

הפטרת בא – ירמיהו פרק מו | הרב יואב אוריאל

הפטרת בא – ירמיהו פרק מו פרשות השבוע הנוכחיות – וארא” בא – מתארות את עשר המכות הבאות על המצרים. במקביל לכך” אנו קוראים בהפטרות את הנבואות על חורבן מצרים העתיד להתרחש בסוף ימי הבית הראשון: בהפטרה של הפרשה הקודמת” פרשת וארא” קראנו אחת מנבואות החורבן של יחזקאל על ארץ
דילוג לתוכן