Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת ויקהל

מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
Shape-2
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי:  הכותרת שכולם מחכים לה
Shape-2
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי: הכותרת שכולם מחכים לה
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
play3
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
הרב דב ביגון: הסוד שמחבר את עם ישראל
Shape-2
הרב דב ביגון: הסוד שמחבר את עם ישראל
חכמת הנשים המיוחדת בטווית העיזים – שיעור לפרשת ויקהל מאת הרב יורם אליהו
play3
חכמת הנשים המיוחדת בטווית העיזים – שיעור לפרשת ויקהל מאת הרב יורם אליהו
ארבע מדרגות בקשר שבין אדם לממונו
play3
ארבע מדרגות בקשר שבין אדם לממונו
הקמת המשכן מעידה על כפרה של חטא העגל
play3
הקמת המשכן מעידה על כפרה של חטא העגל
המשכן הוא דוגמא להויה אחדותית
play3
המשכן הוא דוגמא להויה אחדותית
כיצד זכו חפצים של קישוט נשי להיכנס ולשמש במשכן  ?
play3
כיצד זכו חפצים של קישוט נשי להיכנס ולשמש במשכן ?
מדוע הציווי על שמירת השבת דווקא בעת העיסוק בהקמת המשכן ?
play3
מדוע הציווי על שמירת השבת דווקא בעת העיסוק בהקמת המשכן ?
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
play3
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
חלקן של הנשים בעבודת המשכן
play3
חלקן של הנשים בעבודת המשכן
היסוד של כל המשכן הוא נדיבות הלב והרצון הטוב
play3
היסוד של כל המשכן הוא נדיבות הלב והרצון הטוב
יסוד הגדה של פסח
play3
יסוד הגדה של פסח
מדוע התורה מערבת בהקמת המשכן ציווי על שמירת השבת
play3
מדוע התורה מערבת בהקמת המשכן ציווי על שמירת השבת
“ויקהל משה את כל עדת בני ישראל”
play3
“ויקהל משה את כל עדת בני ישראל”
שליחותו של אדם מישראל בעולם
play3
שליחותו של אדם מישראל בעולם
להיקהל ולעמוד על הנפש – בימים ההם בזמן הזה
play3
להיקהל ולעמוד על הנפש – בימים ההם בזמן הזה
חם באתר
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
play3
בית המדרש
ומי דומה לך? | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס | כד סיון תשפב
ומי דומה לך? | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס | כד סיון תשפב
58 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
נתיב התורה | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
נתיב התורה | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
הלכה יומית | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
הלכה יומית | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
“וישמע הכנעני מלך ערד” – לפרשת חוקת | הרב זיו רווה | כח סיון תשפב
"וישמע הכנעני מלך ערד" - לפרשת חוקת | הרב זיו רווה | כח סיון תשפב