Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת תזריע | פרשת השבוע

בחר רב

פרשת תזריע | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב אייל ורד 82
"יודיע צערו לרבים" - על התיקון העמוק של המצורע | הרב אייל ורד | נפש הפרשה 'תזריע'
46 דקות
לזרום זה רע ! הרב חגי לונדין בשיעור לפרשת שמיני
29 דקות
עבודת ה' בגוף ובנפש - כיצד ?
22 דקות
הסרת הערלה ע"י המילה היא הכשר להופעת הנשמה של הילד הישראלי
30 דקות
כיצד לקום מהנפילות ?
18 דקות
"אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים"
store-1338629_1280
24 דקות
הרב דב ביגון על הפרשה: הצרעת שחודרת את כל ההגנות של האדם
94 דקות
"ומולדותיך ביום הולדת אותך" - עם היציאה משעבוד מלכויות
5 דקות
יוצאים לחירות - תיקון הדיבור
68 דקות
אז מה הבעיה ?
58 דקות
אומנות הדיבור
26 דקות
הצרעת - מה גורם אותה ומהו תיקונה ?
15 דקות
ברית מילה
93 דקות
"ציפית לישועה בטהרה"
12 דקות
האם מצוות מילה נמסרה לנו מאברהם אבינו או מהר סיני?
28 דקות
מדוע יולדת צריכה להביא קרבן כפרה ?
4 דקות
פרשת תזריע - עליית ראשון
123 דקות
הקרב על האמת בחבלי משיח
42 דקות
משמעות שמותיו של היצר הרע
14 דקות
משמעות צבעי הנגעים
34 דקות
צרעת - נורת אזהרה למצב המוסרי
ravlondin12345

אני לא מושלם

דבר תורה קצר לפרשת תזריע פרשת תזריע עוסקת בדינו של המצורע. סימני הצרעת בגוף הן בהרות לבנות. כתמים לבנים שישנם דיונים במסכת נגעים מהו הגוון של הלבן שמבטא צרעת. הצרעת כידוע נגרמת עקב לשון הרע. לשון הרע הוא תוצר מחשבה שאני לבן” אני צח כשלג. אני מושלם. הבעיות הן רק