Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת שלח לך

ענקי בשר מול ענקי רוח – לפרשת שלח | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | יז סיון תשפ”ב
play3
ענקי בשר מול ענקי רוח – לפרשת שלח | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | יז סיון תשפ”ב
תיקון ונחמה לחטא המרגלים – שיעור מיוחד לפרשיות הסיום של פרשת שלח | הרב אייל ורד | יז סיון תשפב
play3
תיקון ונחמה לחטא המרגלים – שיעור מיוחד לפרשיות הסיום של פרשת שלח | הרב אייל ורד | יז סיון תשפב
ארץ זבת חלב ודבש – לפרשת שלח לך | הרב יורם אליהו | טז סיון תשפב
play3
ארץ זבת חלב ודבש – לפרשת שלח לך | הרב יורם אליהו | טז סיון תשפב
האם חטא המרגלים רלוונטי לימינו, כשאנו כבר בארץ ישראל? – לפרשת שלח לך | הרב דב ביגון | יז סיון תשפב
play3
האם חטא המרגלים רלוונטי לימינו, כשאנו כבר בארץ ישראל? – לפרשת שלח לך | הרב דב ביגון | יז סיון תשפב
פרשת שלח לך | הרב שהם גנוט | טז סיון תשפב
play3
פרשת שלח לך | הרב שהם גנוט | טז סיון תשפב
“יום לשנה” – מהו פשר עונש חטא המרגלים? | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | טו סיון תשפ”ב
play3
“יום לשנה” – מהו פשר עונש חטא המרגלים? | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | טו סיון תשפ”ב
הקשר העמוק שבינינו לבין התורה וארץ ישראל | הרב שהם גנוט | טו סיון תשפב
play3
הקשר העמוק שבינינו לבין התורה וארץ ישראל | הרב שהם גנוט | טו סיון תשפב
פרשת שלח לך | הרב מאיר טויבר | טו סיון תשפב
play3
פרשת שלח לך | הרב מאיר טויבר | טו סיון תשפב
עד מתי לעדה הרעה הזאת?! – כמקור לזימון בעשרה | הרב שהם גנוט | יד סיון תשפב
play3
עד מתי לעדה הרעה הזאת?! – כמקור לזימון בעשרה | הרב שהם גנוט | יד סיון תשפב
“וראיתם אותו” – התכלת כתיקון לחטא המרגלים – פרשת שלח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | יד סיון תשפב
play3
“וראיתם אותו” – התכלת כתיקון לחטא המרגלים – פרשת שלח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | יד סיון תשפב
פרישה במתן תורה ורבי חיים מוולוז’ין | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
play3
פרישה במתן תורה ורבי חיים מוולוז’ין | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
שיחות הרצי”ה בהעלותך ושלח לך | הרב יורם אליהו | יג סיון תשפב
play3
שיחות הרצי”ה בהעלותך ושלח לך | הרב יורם אליהו | יג סיון תשפב
על גבורה ועל חולשה – פרשת בהעלותך ופרשת שלח | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
play3
על גבורה ועל חולשה – פרשת בהעלותך ופרשת שלח | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
על מרגלים ומעפילים
Shape-2
על מרגלים ומעפילים
פתיל התכלת וחטא המרגלים. תיקון. תשובה. חיים
play3
פתיל התכלת וחטא המרגלים. תיקון. תשובה. חיים
‘ויקרא משה להושע בן נון יהושע’
play3
‘ויקרא משה להושע בן נון יהושע’
‘עלה נעלה כי יכול נוכל’
Shape-2
‘עלה נעלה כי יכול נוכל’
‘יום לשנה’ – מדוע תשובת חטא המרגלים היא תשובה ממושכת ולא קצרת זמן?
play3
‘יום לשנה’ – מדוע תשובת חטא המרגלים היא תשובה ממושכת ולא קצרת זמן?
לראות דבר טוב ולתת לו פרשנות רעה – הרב דב ביגון
play3
לראות דבר טוב ולתת לו פרשנות רעה – הרב דב ביגון
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
קו פרשת המים – מי מריבה – פרשת חוקת | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
קו פרשת המים - מי מריבה - פרשת חוקת | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | כט סיון תשפב
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | כט סיון תשפב