"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא

גם אחרי עשרים שנה בעולם התיאטרון, שום דבר לא הכין את חגי לובר, מנהל תיאטרון "אספקלריא", למגיפת הקורונה. ובכל זאת, בעזרת הרבה סיעתא דשמיא ותושייה גדולה, הקורונה סיפקה ללובר וצוות התיאטרון הזדמנות להגשים חלומות ששכבו במגירה הרבה מאוד שנים. עכשיו, לדבריו, הם חוזרים לעניינים – חדורי אמונה מתמיד