ריח התפוח

דמותו של יצחק אבינו מלוה אותנו במשך שני ימי החג באופן מיוחד. קריאת התורה של היום הראשון עוסקת בהולדת יצחק וביום השני בעקדת יצחק, בתפילת מוסף, בזכרונות, אנו מבקשים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור". כמו כן התקיעה בשופר של איל באה אף היא להזכיר לפני הקב"ה את עקדת יצחק "ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם […]

בינוניים תלויים ועומדים

שלושה ספרים נפתחים. "אמר ר' כרוספדאי אמר ר' יוחנן: שלושה ספרים נפתחים בראש השנה… צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה. בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבו לחיים, לא זכו, נכתבים למיתה" (ר"ה טז, ב). המדרש המפורסם הזה, בדבר שלושת הספרים הנפתחים בראש השנה, המעצב את […]

עבדו את ה' בשמחה

פתיח:לעיתים עלולה להצטרף עצבות לתהליך התשובה. מהי חשיבותה הגדולה של השמחה בעבודת ה', עד שבלעדיה אנו צפויים לפורענות? ימי התשובה שאנו נמצאים בעיצומם מלווים על ידינו בקושי מסוים. הצורך להתבונן יותר ולשים לב אל מעשינו, דיבורינו, ומחשבותינו, גרם לעצירה כלשהי במהלך החיים הזורם, השוטף, והדבר יכול לגרום לצער ולהביא אף לידי עצבות. מתלווה לכך דאגה […]

על שתיקה וביקורת…

אחת משלוש הדרשות שדורשת הגמרא (ברכות לג) על המילה 'הַסְכֵּת' המופיעה בפרשתנו (דברים כז ט) "הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם": "הסכת הס (שתוק) ואחר כך כתת (שבור) כדרבא דאמר רבא לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה". הרב קוק (עין איה ברכות ב עמ' 390 פס' שמג) מבאר, שאף על פי שאחת מהנטיות […]

אין יותר תירוצים

עם השקת "אינטרנט רימון" נגמרו כל התירוצים. בשנים האחרונות הלך וגדל בצורה משמעותית מספר המשפחות הדתיות המחוברות לאינטרנט, אבל הסטטיסטיקות מלמדות שרובן אינן מקפידות על חיבורן לאינטרנט נקי ומסונן. התוצאות של רשלנות פושעת זו לא איחרו לבוא: רבים מבני הנוער נכשלים בגלישה באתרים לא צנועים. בין אם הנער גולש באתרים קלוקלים באופן קבוע בין באופן […]

אל תשנא

אל תשנא אף אדם, אל תשמור טינה לנצח, זה לא טוב, גם לא בריא, גם אם הנך צודק בשנאתך וקל וחומר אם אינך צודק. כי הרגש אינו דומה לשכל. לשכל יש קיבולת אין-סופית. הוא אף מסוגל לקלוט דברים סותרים בלי שזה יפריע לו. לא כן הרגש, אין הוא מסוגל להכיל עולמות הפוכים, פן ייקרע לרסיסים. […]

ועל כל עם הקהל יכפר

יום הכיפורים – יום הטהרה, כדברי רבי עקיבא "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל! לפני מי אתם מיטהרין, מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים שנאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם (יחזקאל לו כה), ואומר 'מקוה ישראל ד' (ירמיה יז יד), מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל" (יומא פה ב), ובמיוחד ביום הכיפורים כדברי […]

אכול מעט, אכול לאט

40% מהעם היושב בציון סובל מעודף משקל. יש הגדרות שונות לשמנוּת-יתר, אך על כל פנים המצב מצריך תיקון, ואצל גברים יותר מאשר אצל נשים. איננו מדברים על אסתטיקה. מי קבע שאדם רזה הנו יפה יותר מאדם שמן? לא כן סבר רמברנדט בציוריו. יש גיוון בצורת בני אדם, יופי הוא סובייקטיבי, ועל טעם וריח אין מה […]

מלחמת יום הכיפורים

יריחו והעי. וביום השביעי התחולל הנס. כבמטה קסם, מטה האלוקים, ניתן האות וחומת יריחו הבצורה נפלה ארצה משל היתה חומת שלג נמסה. רוח העם מרחפת על פני הארץ, אין מעצור מפני תחושת ההתעלות. עוד מעט קט תיכבש כל הארץ לפניהם. אופוריה אוחזת בכל, אין כל חשש עוד מפני האויב. הארץ משתוקקת לפתוח לפנינו את שעריה. […]

בדרך אל התשובה השלמה

עומד אדם מישראל ביום הכיפורים, גוו כפוף, ידו מכה על לבו, והוא מתוודה. "על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב… על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב", ומסיים בבקשת סליחה: "סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו". אולם עם כל זה לא נחה דעתו. האם אכן שבתי בתשובה שלמה? האם נתקבלה תשובתי? כמובן, לא עמדנו בסוד שיח שרפי […]