רבי מנחם מנדל משקלוב

הננו מודיעים ומשמיעים לכם כי הודות לחסדי האל יתברך המרחיב גבול ירושלים תובב"א" ייסדנו בה בית מדרש…אחים יקרים" עִזרו לנו לשקם" לבנות" ליָפּוֹת ולשכלל את בית אלוקינו" כדי לפאר" לגדל ולשבח את אלוקי ישראל הבונה את חורבות ירושלים…כי אלוקים יבנה את ירושלים" ואף אם לא יהיה זה בימינו. שאלו את שלום ירושלים אתם אוהבי ציון" […]