לעשות סדר! (לסדר ט"ו בשבט)

והארץ היתה תהו ובהו. מי מאתנו אינו חש פעמים רבות שהוא הולך לאיבוד בסבך החיים שבעולמנו? עולמנו המכיל כל כך הרבה פרטים וצדדים שונים ומשונים בתחומים כה רבים" נראה מבולבל" מבולגן" חסר כיוון ומטרה. פעמים רבות איננו יודעים להגדיר מה עיקר ומה טפל" מה עכשיו ומה אחר כך" מה נכון ומה לא נכון" ועל כן […]

אמון בחינוך

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור" אשירה לה' כי גאה גאה…"."אז ישיר"" הרב בר שאול 'מן הבאר' מסביר "אז – באותה שעה גדולה" באותה מדרגה גבוהה" באותה עליית נשמה… אחרי הגיעם לשיא האמונה" 'אז' מתנשא על פני כל העבר" וצופה אל פני כל העתיד. כל העבר נתגלגל לתוכו" וכל העתיד […]

טובים ורעים באומות העולם

פרשת יתרו אבותינו לא חיו בחלל ריק" הם נפגשו עם זולתם מאומות העולם" ולפי המסופר בתורה ובדברי חז"ל" על פי רוב היו התוצאות של המפגשים הללו שליליים ועוינים" מלווים סכנה ואיבה. אברהם הושלך על ידי נמרוד לכבשן האש" שרה רואה את ישמעאל מצחק עם יצחק" ואת הצחוק הזה מזהים חז"ל כעבודה זרה" גלוי עריות ושפיכות […]

הרב חגי לונדין מראיין – חן בר יוסף

חן בר יוסף" בן 37" מתגורר בעלי אב לחמישה. בוגר המכינה בעלי. משמש היום כראש מִנהל הדלק של מדינת ישראל 1) מהו מִנהל הדלק?מנהל הדלק הוא אחד המנהלים בתוך משרד התשתיות הלאומיות. באופן עקרוני אחריות המשרד היא לספק באופן סדיר ורצוף אנרגיה ומים לתושבי מדינת ישראל" בשגרה ובחירום. מתוך אחריות כוללת זו נגזרת אחריות בתחום […]

התחדשות בשבט.

חג האילנות" ראשוני הממהרים כבר פורחים" והטבע שולח קרני התעוררות ראשונים שעוד ילכו ויתעצמו באביב.אמנם" על פי השוואת הפסוק" כי האדם עץ השדה" יש בו בזמן הזה גם התבוננות פנימה" אל יסוד הצמיחה וההתחדשות של האדם עצמו. או אל יסוד הצמיחה של האילן באדם עצמו.למי אנו דומים? על פי סדר הבריאה – לחי. ואם כן […]

האם יש שיטה חינוכית על פי התורה? (2)

שאלות ותשובות א. במאמר הקודם ציינת שחלו שינויים בשיטות החינוך בעם ישראל" האם תוכל להביא כמה דוגמאות? להלן דוגמאות אחדות מהדור האחרון: רק לפני דור היה מקובל שראוי ורצוי להיעזר בענישה גופנית לצרכים חינוכיים. ענישה גופנית היתה מקובלת בין במוסדות החינוך ובין בבית. שיטה זו היתה מגובה במקורות תורניים רבים (החל מחז"ל" וכלה בפוסקים) ובהסכמת […]

צבא זו זכות

דע שיש לנו אויבים" מסביר המהר"ל מפראג בספר גבורות ד' (רלו') ביחס ללבן שביקש לעקור את הכל ולחסל את יעקב אבינו" על אף שהוא לא עולל לו שום רעה אלא אדרבה רק טובה" התחתן עם בנותיו" עבד במסירות עבורו" והפך אותו לעשיר. אלא" אומר המהר"ל" וכן הגאון מווילנא בפרושו על ההגדה" השנאה אינה בגלל איזו […]

פרותיה המתוקים והמאירים של ארצנו / נכון לעכשיו

על הסימן לקץ הגלות וגאולתן של ישראל "אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" (סנהדרין צח' א'; יחזקאל לו' ח'). מפרש רש"י: אין לך קץ מגולה מזה: כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. […]

התפילין – אות החירות

נצטוו ישראל להניח בכל יום תפילין על ידם ובראשם. אברים שהם כנגד הלב (היד) והמוח (הראש). וכך אנו אומרים ב"לשם ייחוד" לפני הנחת התפילין" שאנו באים להניח תפילין "על היד… שהיא נגד הלב" לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו" ועל הראש" נגד המוח – שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי כוחותי כולם יהיו משועבדים […]

ויחזק ה' את לב פרעה

המחשבה" כאילו אנו המובילים את המהלכים ההיסטוריים ומשנים סדרי בראשית" מלווה רבים מבני אדם גם בימינו" אבל האמת היא שפעמים רבות אנו בסך הכל משמשים כלי ביד ההשגחה העליונה לקדם מהלכים שנגזר עליהם משמים. את השימוש של ההשגחה העליונה בבני אדם כדי לקדם את תכניתה אנו מוצאים כבר בברית־בין־הבתרים" שבה הודיע הקב"ה לאבינו אברהם כי […]