He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בית המדרש

play3
לילך מבית הכנסת לבית המדרש  – שו"ע סימן קנה' סעיף ב'
לילך מבית הכנסת לבית המדרש - שו"ע סימן קנה' סעיף ב'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – שו"ע סימן קנד' סעיפים יד' , טו'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – שו"ע סימן קנד' סעיפים יד' , טו'
"ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו"
play3
"ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו"
התחנה הבאה אחרי בית הכנסת – בית המדרש
play3
התחנה הבאה אחרי בית הכנסת – בית המדרש
איך יוצאים מבית המדרש?
play3
איך יוצאים מבית המדרש?
לפעמים בורחים לבית המדרש
play3
לפעמים בורחים לבית המדרש
למי ומתי יש בעיה להתעכב בבית המדרש יתר על המידה ?
play3
למי ומתי יש בעיה להתעכב בבית המדרש יתר על המידה ?
play3
מעלת השכמת בית המדרש וקביעת ההרגלים הטובים לכל החיים
מעלת השכמת בית המדרש וקביעת ההרגלים הטובים לכל החיים
play3
הנהגת בית המדרש  והיאך לומדים בשכר
הנהגת בית המדרש והיאך לומדים בשכר
play3
פחד בבית המדרש – שיעור מספר 5
פחד בבית המדרש – שיעור מספר 5
play3
כיצד להתייחס לתופעה של בתי מדרש המכונים פלורליסטים או חילוניים, האם מותר להצטרף לכאלו ?
כיצד להתייחס לתופעה של בתי מדרש המכונים פלורליסטים או חילוניים, האם מותר להצטרף לכאלו ?
play3
הלכות השכמת בית הכנסת ובית המדרש
הלכות השכמת בית הכנסת ובית המדרש
play3
האיסור לזלזל באדם הדורש בבית המדרש
האיסור לזלזל באדם הדורש בבית המדרש
play3
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
קדושת וכבוד בית הכנסת ובית המדרש
קדושת וכבוד בית הכנסת ובית המדרש
play3
ללכת מבית הכנסת לבית המדרש
ללכת מבית הכנסת לבית המדרש
play3
היציאה מבית המדרש לחיים ואתגריהם
היציאה מבית המדרש לחיים ואתגריהם
play3
במי אתה מוצא סדרי תורה – במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש
במי אתה מוצא סדרי תורה – במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש