He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לימוד תורה

play3
איסור דיבורים במהלך התפילה חמור מאוד
איסור דיבורים במהלך התפילה חמור מאוד
זכירת מעשה מרים הנביאה כדי להירתע מלדבר לשון הרע
play3
זכירת מעשה מרים הנביאה כדי להירתע מלדבר לשון הרע
ההתכנסות האנוכית של האדם לעצמו בלבד היא מקור כל הצרות והרוע
play3
ההתכנסות האנוכית של האדם לעצמו בלבד היא מקור כל הצרות והרוע
ההבדל  בין זכירת מעשה בלק ובלעם  בזמן הגלות ובימינו
play3
ההבדל בין זכירת מעשה בלק ובלעם בזמן הגלות ובימינו
בזכירת השבת יש לזכור את תכלית החיים
play3
בזכירת השבת יש לזכור את תכלית החיים
המשפחה – ראשית הצדק
play3
המשפחה – ראשית הצדק
זכירת השבת – לא הכל ממך !
play3
זכירת השבת – לא הכל ממך !
play3
עשר זכרונות שצריך כל אדם לזכור בכל יום
עשר זכרונות שצריך כל אדם לזכור בכל יום
play3
כבוד הורים והאחים הגדולים
כבוד הורים והאחים הגדולים
play3
תפילה מועילה בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין
תפילה מועילה בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין
play3
רוצה להתחתן ? תתפלל !
רוצה להתחתן ? תתפלל !
play3
לימוד התורה מבער את רוח הטומאה מן האדם
לימוד התורה מבער את רוח הטומאה מן האדם
play3
כל פה המרבה ללמוד תורה – ימצא חיים
כל פה המרבה ללמוד תורה – ימצא חיים
play3
לפני שאדם פותח את הפה – יבחן האם הדיבור אסור או מותר
לפני שאדם פותח את הפה – יבחן האם הדיבור אסור או מותר
play3
תקופת הקורונה – קריאה להתכנסות ולפנימיות
תקופת הקורונה – קריאה להתכנסות ולפנימיות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האדם לא מסתפק בקיום ללא משמעות
האדם לא מסתפק בקיום ללא משמעות
play3
פרשת תרומה – הלכות חזרת הש"ץ בתפילה
פרשת תרומה – הלכות חזרת הש"ץ בתפילה
play3
פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
פרשת יתרו – תפילת שמונה עשרה – חלק ב'
פרשת יתרו – תפילת שמונה עשרה – חלק ב'