יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

נושא: לימוד תורה

5 דקות
המספר בשבח הצדיקים חשוב כאילו עוסק במעשה מרכבה
10 דקות
התורה נתנה על מנת לקיימה
6 דקות
מצות קריאת שמע בבוקר ובערב
5 דקות
דיבור המותר - מה שיש בו הכרח
5 דקות
דיבור של מצוה שעלול להתהפך לעברה
42 דקות
הבגרות הרוחנית של האדם הוא לא חושש להתעמת עם תכנים ועם כשרונות אחרים
6 דקות
איסור דיבורים במהלך התפילה חמור מאוד
5 דקות
גם כשעוסקים בדברים גדולים לא מוותרים על 'פינות קטנות'
9 דקות
דברי תורה שגורמים מחלוקת ומריבה אינם רצויים
15 דקות
משה רבנו , ערבות על שמירת התורה והתערבות המלאך גבריאל בהיסטוריה
5 דקות
מצוה וחובה להתחסן נגד הקורונה
5 דקות
זכירת מעשה מרים הנביאה כדי להירתע מלדבר לשון הרע
45 דקות
ההתכנסות האנוכית של האדם לעצמו בלבד היא מקור כל הצרות והרוע
6 דקות
ההבדל בין זכירת מעשה בלק ובלעם בזמן הגלות ובימינו
4 דקות
בזכירת השבת יש לזכור את תכלית החיים
38 דקות
המשפחה - ראשית הצדק
4 דקות
זכירת השבת - לא הכל ממך !
6 דקות
עשר זכרונות שצריך כל אדם לזכור בכל יום
4 דקות
כבוד הורים והאחים הגדולים
4 דקות
תפילה מועילה בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!