He

Fr

Es

Ru

En

הקשר בין פרשת וישב לחנוכה

הרב מנחם בן יעקב

יליד שנת תש''ה בירושלים, הר הצופים. למד בישיבת ''הישוב החדש'' בתל אביב, ולאחר מכן למד בישיבת פוניבז' בבני ברק כחמש שנים אצל הרב שמואל רוזובסקי זצ''ל והרב דוד פוברסקי זצ''ל (ראשי הישיבה דאז). עם נישואיו עבר ללמוד בירושלים והשתתף בחיבור הספר ''אוצר מפרשי התלמוד'', למד במכון ''הארי פישל'' כשש שנים לרבנות ודיינות והוסמך ע''י הרב יוסף כהן זצ''ל, ואב''ד ירושלים הרב שאר ישוב כהן שליט''א וכמו''כ הוסמך ע''י הראשל''צ הגר''ע יוסף שליט''א (הרב הראשי דאז). בשנת תשל''ה נקרא ללמד בכולל ''מרץ'' מבשרת ציון אשר בו מכון להכשרת מורים, ומשנת תשמ''א מלמד במכון מאיר עד היום. משנת תש''ס מלמד גם בישיבת ''עטרת כהנים'' – ברובע המוסלמי בירושלים.

עוד מהרב מנחם בן יעקב

play3
בית המדרש
הקשר בין פרשת וישב לחנוכה
הקשר בין פרשת וישב לחנוכה
15 דקות
play3
בית המדרש
משה רבנו , ערבות על שמירת התורה והתערבות המלאך גבריאל בהיסטוריה
משה רבנו , ערבות על שמירת התורה והתערבות המלאך גבריאל בהיסטוריה
15 דקות
play3
בית המדרש
מצות חנוכה – נר איש וביתו
מצות חנוכה - נר איש וביתו
15 דקות
play3
בית המדרש
מדוע נאבק יעקב עם המלאך
מדוע נאבק יעקב עם המלאך
15 דקות
play3
בית המדרש
"בא אחיך במרמה" – "תתן אמת ליעקב"
"בא אחיך במרמה" - "תתן אמת ליעקב"
15 דקות
play3
בית המדרש
הכנסת האורחים של אברהם אבינו
הכנסת האורחים של אברהם אבינו
15 דקות
play3
בית המדרש
על איזה נס נקבע חג החנוכה
על איזה נס נקבע חג החנוכה
15 דקות
play3
בית המדרש
ושבו בנים לגבולם
ושבו בנים לגבולם
17 דקות
play3
בית המדרש
שיעור זום מס' 27- מסכת בבא קמא דף סב'
שיעור זום מס' 27- מסכת בבא קמא דף סב'
76 דקות
play3
בית המדרש
שיעור זום מס' 26- מסכת בבא קמא דף סב'
שיעור זום מס' 26- מסכת בבא קמא דף סב'
85 דקות