Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעז

הקשר בין פרשת וישב לחנוכה
15 דקות
מילות מפתח:פרשת וישב
מצות חנוכה - נר איש וביתו
15 דקות
מדוע נאבק יעקב עם המלאך
15 דקות
"בא אחיך במרמה" - "תתן אמת ליעקב"
15 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
הכנסת האורחים של אברהם אבינו
15 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
על איזה נס נקבע חג החנוכה
15 דקות
ושבו בנים לגבולם
17 דקות
פרשת כי תשא והקשר לפרשת פרה
19 דקות
מילות מפתח:פרשת כי תשא
משלוח מנות ומתנות לאביונים
67 דקות
הקשר בין פרשת תצוה לפרשת זכור
14 דקות
מצות בניית בית המקדש ועשיית הכלים האם נוהגת לדורות ?
21 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
מצות מחצית השקל
21 דקות
"אילו קרבנו לפני הר סיני - ולא נתן לנו את התורה - דיינו"
15 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מה מלמד עץ מר שהשליך משה למים "וימתקו המים" ?
19 דקות
"כי אני הכבדתי את ליבו" לב מלכים ושרים ביד ה' - כמו הכרזת הנשיא טראמפ
18 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מדוע נהפך הנחש למטה - שתי פעמים ? למשה ולפרעה - הרב מנחם בן יעקב
28 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
24 דקות
צום עשרה בטבת - מדוע ? ומהו הקשר לפרשת ויחי
17 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
האם יוסף פעל מתוך נקמנות ?
16 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מדליקין מנר לנר לפי שההדלקה עושה מצווה: הרב מנחם בן יעקב
21 דקות
האם מדליקים מנר לנר על ידי גפרור או שמש בנר חנוכה ובנר שבת ?
17 דקות