He

Fr

Es

Ru

En

מדינה יהודית או מדינת היהודים ?

הרב יהודה בן ישי

רב קהילה בשכונת בקעה בירושלים יליד צרפת שנת תש'י, ועלה לארץ במסגרת הכשרה של בני עקיבא צרפת למד בצרפת אצל הדיין הרב רחמים נאהורי זצ'ל, והרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו), וכמו'כ אצל הרב שלמה אבינר שליט'א כחניך ב'ע. בארץ למד בכולל מרכז הרב, בכולל 'מר'ץ' ובכולל 'אלון מורה'. את עיקר השפעתו קיבל מהרב צבי יהודה הכהן קוק זצ'ל ומתלמידיו ובייחוד ע'י הרב צבי ישראל טאו שליט'א. הוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית ע'י הרה'ג מו'ר הרב אברהם שפירא זצ'ל, הראשל'צ הרה'ג הרב מרדכי אליהו שליט'א והראשל'צ הרה'ג הרב אליהו בקשי דורון שליט'א בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים (היסטוריה יהודית ומדעי החברה). בתשד'מ הצטרף ל'מכון-מאיר' ומלמד כתבי המהר'ל מפראג, גמרא ואמונה, כיום משמש גם כראש "מכון אורה". מכהן כרב קהילה בשכונת בקעה בירושלים

עוד מהרב יהודה בן ישי

play3
בית המדרש
מדינה יהודית או מדינת היהודים ?
מדינה יהודית או מדינת היהודים ?
47 דקות
play3
בית המדרש
השמעת קול לעומת לחישה עבודת ראש השנה לעומת עבודת יום הכיפורים
השמעת קול לעומת לחישה עבודת ראש השנה לעומת עבודת יום הכיפורים
44 דקות
play3
בית המדרש
"מחשבות שלום … לתת לכם אחרית ותקוה"
"מחשבות שלום ... לתת לכם אחרית ותקוה"
50 דקות
play3
בית המדרש
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
40 דקות
play3
בית המדרש
מדינת ישראל : אתמול , היום ומחר
מדינת ישראל : אתמול , היום ומחר
51 דקות
play3
בית המדרש
חזון , חלום ומציאות בשיבת ציון
חזון , חלום ומציאות בשיבת ציון
53 דקות
play3
בית המדרש
נשים בבית המקדש
נשים בבית המקדש
9 דקות
play3
בית המדרש
"ודגלו עלי אהבה"
"ודגלו עלי אהבה"
52 דקות
play3
בית המדרש
לדוד ה' אורי וישעי – סודו של הפרק מאת הרב יהודה בן ישי
לדוד ה' אורי וישעי - סודו של הפרק מאת הרב יהודה בן ישי
45 דקות
play3
בית המדרש
שלושה שותפים באדם. לא שניים ולא אחד
שלושה שותפים באדם. לא שניים ולא אחד
49 דקות