פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

20-1

הרב יהודה בן ישי

רב קהילה בשכונת בקעה בירושלים יליד צרפת שנת תש'י, ועלה לארץ במסגרת הכשרה של בני עקיבא צרפת למד בצרפת אצל הדיין הרב רחמים נאהורי זצ'ל, והרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו), וכמו'כ אצל הרב שלמה אבינר שליט'א כחניך ב'ע. בארץ למד בכולל מרכז הרב, בכולל 'מר'ץ' ובכולל 'אלון מורה'. את עיקר השפעתו קיבל מהרב צבי יהודה הכהן קוק זצ'ל ומתלמידיו ובייחוד ע'י הרב צבי ישראל טאו שליט'א. הוסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית ע'י הרה'ג מו'ר הרב אברהם שפירא זצ'ל, הראשל'צ הרה'ג הרב מרדכי אליהו שליט'א והראשל'צ הרה'ג הרב אליהו בקשי דורון שליט'א בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים (היסטוריה יהודית ומדעי החברה). בתשד'מ הצטרף ל'מכון-מאיר' ומלמד כתבי המהר'ל מפראג, גמרא ואמונה, כיום משמש גם כראש "מכון אורה". מכהן כרב קהילה בשכונת בקעה בירושלים

סדרות של הרב:

סדרות