פרשת בשלח | הדלקת נרות: Shabbat Shirah | הבדלה: 17:53 (ירושלים)

rav_ben_pazi_1

הרב חנוך בן פזי זצ''ל

ר''מ במכון מאיר ומוסר שיעור ה''דף היומי'' במכון מאיר.

סדרות של הרב:

שיעורים בפרקי אבות –
עולת ראי''ה – כסלו תשעב
המצווה היומית –
דף יומי מסכת תענית – התשעד
דף יומי מסכת תמורה – התשעב
דף יומי מסכת ראש השנה – התשעד
דף יומי מסכת קידושין – התשעו
דף יומי מסכת ערכין – התשעב
דף יומי מסכת סוכה – התשעד
דף יומי מסכת סוטה – התשעה
דף יומי מסכת נידה – התשעב
דף יומי מסכת נזיר – התשעה
דף יומי מסכת נדרים – התשעה
דף יומי מסכת מעילה – התשעב
דף יומי מסכת מנחות – התשעא
דף יומי מסכת מועד קטן – התשעד
דף יומי מסכת מגילה – התשעד
דף יומי מסכת כתובות – התשעה
דף יומי מסכת כריתות – התשעב
דף יומי מסכת יבמות – התשעה
דף יומי מסכת יבמות – התשסז
דף יומי מסכת חולין – התשעא
דף יומי מסכת חגיגה – התשעד
דף יומי מסכת זבחים – התשעא
דף יומי מסכת הוריות – התשעא
דף יומי מסכת גיטין – התשעה
דף יומי מסכת בכורות – התשעב
דף יומי מסכת ביצה – התשעד
דף יומי מסכת בבא קמא – התשעו
דף יומי – מסכת שקלים – התשעד
דף יומי – מסכת שבת – התשעג
דף יומי – מסכת שבועות – התשע
דף יומי – מסכת קידושין – התשסט
דף יומי – מסכת פסחים – התשעג
דף יומי – מסכת עירובין – התשעג
דף יומי – מסכת עבודה זרה – התשע
דף יומי – מסכת סנהדרין – התשע
דף יומי – מסכת סוטה – התשסח
דף יומי – מסכת נזיר – התשסח
דף יומי – מסכת נדרים – התשסח
דף יומי – מסכת מכות – התשע
דף יומי – מסכת כתובות – התשסח
דף יומי – מסכת יומא – התשעד
דף יומי – מסכת גיטין – התשסח
דף יומי – מסכת ברכות – התשעב
דף יומי – מסכת בבא קמא – התשסט
דף יומי – מסכת בבא מציעא – התשסט
דף יומי – מסכת בבא בתרא – התשסט

שיעורים אחרונים של הרב חנוך בן פזי זצ''ל

Shape-2
בית המדרש
שבת תרומה5
מעמיקים בפרשת תרומה: לתת זה לקבל - למה זכו התורמים למשכן? הרב חנוך בן פזי זצ"ל
play3
בית המדרש
machon
כותרת השיעור החדש זבחים נסיון
32 דקות
play3
בית המדרש
הכל צריך מזל אפילו ספר תורה שבהיכל
8 דקות
play3
בית המדרש
הרב חנוך בן פזי זצ"ל מתארח בצריף של אסי וטוביה אלול התשס"ח
17 דקות
play3
בית המדרש
הלווית הרב חנוך בן פזי זצ"ל
15 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בבא קמא דף נז' - שיעורו האחרון בדף היומי של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
64 דקות
play3
בית המדרש
"עשה תורתך קבע" - שיעורו האחרון של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
10 דקות
play3
בית המדרש
שאילת שלום והקדמת שלום
10 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בבא קמא דף נו'
66 דקות
play3
בית המדרש
בניין עם ישראל והעולם כולו - על ידי אהבה
11 דקות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!