פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

rav_ben_pazi_1

הרב חנוך בן פזי זצ''ל

ר''מ במכון מאיר ומוסר שיעור ה''דף היומי'' במכון מאיר.

סדרות של הרב:

סדרות