He

Fr

Es

Ru

En

מעמיקים בפרשת תרומה: לתת זה לקבל – למה זכו התורמים למשכן?

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

ר''מ במכון מאיר ומוסר שיעור ה''דף היומי'' במכון מאיר.

עוד מהרב חנוך בן פזי זצ"ל

Shape-2
בית המדרש
מעמיקים בפרשת תרומה: לתת זה לקבל – למה זכו התורמים למשכן?
מעמיקים בפרשת תרומה: לתת זה לקבל - למה זכו התורמים למשכן?
play3
בית המדרש
כותרת השיעור החדש זבחים נסיון
כותרת השיעור החדש זבחים נסיון
32 דקות
play3
בית המדרש
הכל צריך מזל אפילו ספר תורה שבהיכל
הכל צריך מזל אפילו ספר תורה שבהיכל
8 דקות
play3
בית המדרש
הרב חנוך בן פזי זצ"ל מתארח בצריף של אסי וטוביה אלול התשס"ח
הרב חנוך בן פזי זצ"ל מתארח בצריף של אסי וטוביה אלול התשס"ח
17 דקות
play3
בית המדרש
הלווית הרב חנוך בן פזי זצ"ל
הלווית הרב חנוך בן פזי זצ"ל
15 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בבא קמא דף נז' – שיעורו האחרון בדף היומי של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
מסכת בבא קמא דף נז' - שיעורו האחרון בדף היומי של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
64 דקות
play3
בית המדרש
"עשה תורתך קבע" – שיעורו האחרון של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
"עשה תורתך קבע" - שיעורו האחרון של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
10 דקות
play3
בית המדרש
שאילת שלום והקדמת שלום
שאילת שלום והקדמת שלום
10 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בבא קמא דף נו'
מסכת בבא קמא דף נו'
66 דקות
play3
בית המדרש
בניין עם ישראל והעולם כולו  – על ידי אהבה
בניין עם ישראל והעולם כולו - על ידי אהבה
11 דקות