פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

rav_ben_pazi_1

הרב חנוך בן פזי זצ''ל

ר''מ במכון מאיר ומוסר שיעור ה''דף היומי'' במכון מאיר.

סדרות של הרב:

סדרות