פרשת: וישב | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:15 (ירושלים) 

סדרה: עולת ראי''ה - כסלו תשעב

פרק 464
10 דקות
"עשה תורתך קבע" - שיעורו האחרון של הרב חנוך בן פזי זצ"ל
פרק 463
10 דקות
שאילת שלום והקדמת שלום
פרק 462
11 דקות
בניין עם ישראל והעולם כולו - על ידי אהבה
פרק 461
7 דקות
מה מיוחד בביטולו של קרבן התמיד הרי בחורבן המקדש בטלו כל הקרבנות?
פרק 460
13 דקות
"איש אשר רוח בו"
פרק 459
12 דקות
כיצד ידע רבי יוסי בן קסמא שהמקום שמוצע לו לעבור אליו איננו מקום תורה ?
פרק 458
13 דקות
המשתמשים בתכונות טובות לרע הם החמורים ביותר - החכמים להרע
פרק 457
11 דקות
הסתפקות במועט
פרק 456
12 דקות
מדוע הפסוק שפותח את תפילת היהודי בבוקר הוא דווקא של בלעם הרשע? הרב חנוך בן פזי
פרק 455
9 דקות
לא הביישן למד - חלק ב'
פרק 454
10 דקות
לא הביישן למד - חלק א
פרק 453
10 דקות
אל תפרוש מן הציבור
פרק 452
9 דקות
עניינו של הנס שהיה בבית המקדש ש"לא כיבו הגשמים אש של עצי המערכה"
פרק 451
11 דקות
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
פרק 450
11 דקות
מחלוקת לשם שמיים היא האמצעי להבאת שלום לעולם
פרק 449
11 דקות
אהבה התלויה בדבר
פרק 448
11 דקות
חודש תמוז הגיע - זמן תשובה ממשמש ובא
פרק 447
9 דקות
"אם אין אני לי מי לי"
פרק 446
12 דקות
עשה תורתך קבע
פרק 445
10 דקות
דווקא שמאי הקפדן הוא שמנחה אותנו לקבל כל אדם בסבר פנים יפות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן