Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עולת ראיה

ההבדל בין “נצר מטעי” ל”מעשה ידי”
play3
ההבדל בין “נצר מטעי” ל”מעשה ידי”
פרטים בענייני קריאת התורה
play3
פרטים בענייני קריאת התורה
“ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו”
play3
“ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו”
“כי לעולם חסדו” – מהו החסד האלוהי
play3
“כי לעולם חסדו” – מהו החסד האלוהי
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
play3
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
play3
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
“אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי”
play3
“אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי”
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל  “מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים”
play3
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל “מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים”
“כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו”
play3
“כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו”
“תפילה למשה איש האלהים”
play3
“תפילה למשה איש האלהים”
“שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה” – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
play3
“שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה” – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
“נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה” – היחס בין שפה ללשון
play3
“נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה” – היחס בין שפה ללשון
“הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו”
play3
“הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו”
בכל דבר עושה הקב”ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
play3
בכל דבר עושה הקב”ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
“והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח”
play3
“והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח”
“השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע”
play3
“השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע”
הפיוט “יום זה לישראל אורה ושמחה”
play3
הפיוט “יום זה לישראל אורה ושמחה”
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
play3
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
“מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים”
play3
“מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים”
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
Shape-2
בית המדרש
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
play3
בית המדרש
הלומד על מנת לקנתר – נח לו שלא נברא
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא
play3
נשים
“בחלום אדבר בו” – שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד”ר חן בוחבוט
"בחלום אדבר בו" - שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד"ר חן בוחבוט
Shape-7
מוזיקה
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר