He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עולת ראיה

ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
play3
ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
פרטים בענייני קריאת התורה
play3
פרטים בענייני קריאת התורה
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
play3
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
"כי לעולם חסדו" – מהו החסד האלוהי
play3
"כי לעולם חסדו" – מהו החסד האלוהי
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
play3
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
play3
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
play3
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל  "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
play3
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
play3
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
"תפילה למשה איש האלהים"
play3
"תפילה למשה איש האלהים"
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
play3
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" – היחס בין שפה ללשון
play3
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" – היחס בין שפה ללשון
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
play3
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
play3
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
play3
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
play3
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
play3
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
play3
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
"מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים"
play3
"מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים"
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר
play3
נשים
"איך אוציא לרשות הרבים דבר כל כך צנוע?"; יעל שבח בראיון אישי ונשי עם הרבנית רות בנימין
Shape-2
מגזין
"אין לי מנוחה"; אמנון שומרון והצייר ברוך נחשון בשיח אישי על אומנות ויהדות
play3
בית המדרש
מנהג טבילה ומלקות בערב יום הכיפורים-הרב דב ביגון