He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עולת ראיה

ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
play3
ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
פרטים בענייני קריאת התורה
play3
פרטים בענייני קריאת התורה
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
play3
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
"כי לעולם חסדו" – מהו החסד האלוהי
play3
"כי לעולם חסדו" – מהו החסד האלוהי
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
play3
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
play3
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
play3
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל  "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
play3
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
play3
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
"תפילה למשה איש האלהים"
play3
"תפילה למשה איש האלהים"
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
play3
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" – היחס בין שפה ללשון
play3
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" – היחס בין שפה ללשון
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
play3
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
play3
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
play3
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
play3
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
play3
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
play3
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
"מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים"
play3
"מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים"
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?