He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עולת ראיה

play3
ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
פרטים בענייני קריאת התורה
play3
פרטים בענייני קריאת התורה
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
play3
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
"כי לעולם חסדו" – מהו החסד האלוהי
play3
"כי לעולם חסדו" – מהו החסד האלוהי
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
play3
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
play3
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
play3
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
play3
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל  "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
play3
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
play3
"תפילה למשה איש האלהים"
"תפילה למשה איש האלהים"
play3
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" – אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
play3
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" – היחס בין שפה ללשון
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" – היחס בין שפה ללשון
play3
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
play3
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו – בחכמה ובסכלות
play3
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
play3
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
play3
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה
play3
"מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים"
"מיסודי קדושת השבת – להשוות החיים החיצוניים אל ערך החיים הפנימיים"