He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכה

play3
כיצד ינהג מי שמתבקש לעבור לפני התיבה כשליח ציבור
כיצד ינהג מי שמתבקש לעבור לפני התיבה כשליח ציבור
מהי כוונת הלב הרצויה של שליח ציבור ?
play3
מהי כוונת הלב הרצויה של שליח ציבור ?
מי ראוי להיות שליח ציבור ?
play3
מי ראוי להיות שליח ציבור ?
"ישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד"
play3
"ישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד"
ברכת קרמבו
play3
ברכת קרמבו
כניסה לחנות שלא על מנת לקנות
play3
כניסה לחנות שלא על מנת לקנות
בדיקת מזוזות בדירה שכורה ?
play3
בדיקת מזוזות בדירה שכורה ?
play3
שבע ברכות שלא בבית החתן
שבע ברכות שלא בבית החתן
play3
מסיבות הדבקה
מסיבות הדבקה
play3
מים אחרונים
מים אחרונים
play3
צרוף למניין
צרוף למניין
play3
מה דין מכשירי חשמל בטבילת כלים?
מה דין מכשירי חשמל בטבילת כלים?
play3
צדקה ומעשר כספים
צדקה ומעשר כספים
play3
האם צריך לעשות חנוכת בית בדירה שכורה ?
האם צריך לעשות חנוכת בית בדירה שכורה ?
play3
זכירת כל המצוות בראית הציצית – כיצד ?
זכירת כל המצוות בראית הציצית – כיצד ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הידור במצוות למי מתי ובאיזה אופן וענייני חומרא וקולא
הידור במצוות למי מתי ובאיזה אופן וענייני חומרא וקולא
play3
המידות המאפיינות את ישראל
המידות המאפיינות את ישראל
play3
שיטת הרמב"ם בנושא ההבדל שבין יהודי לגוי
שיטת הרמב"ם בנושא ההבדל שבין יהודי לגוי
play3
שימוש בתאריך לועזי
שימוש בתאריך לועזי