He

Fr

Es

Ru

En

הרב אליעזר קשתיאל

עוד מהרב אליעזר קשתיאל

play3
בית המדרש
שנת היובל פועלת זיכוך ביחס שלנו לארץ ישראל
play3
בית המדרש
הרב אליעזר קשתיאל:הקשר בין קדושה לבין בחירה חופשית
play3
בית המדרש
צניעות
43 דקות
Shape-2
ענווה ורוממות
play3
בית המדרש
מידת הטהרה
מידת הטהרה
15 דקות
play3
בית המדרש
עין טובה
עין טובה
34 דקות
play3
בית המדרש
אדם שמידותיו לא מתוקנות לא יכול להיות מושפע לטובה מהתורה שילמד
אדם שמידותיו לא מתוקנות לא יכול להיות מושפע לטובה מהתורה שילמד
15 דקות
play3
בית המדרש
סוד התשר"ת : מידות אבות האומה הישראלית
15 דקות
play3
בית המדרש
מדוע המוקד של התשובה הוא דווקא בדיבורים ולא במעשים ?
15 דקות
play3
בית המדרש
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת  אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
79 דקות