Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת חג הפורים - תש''פ

פורים - מכפיה לקבלה ברצון
45 דקות
עץ הדעת מול 'עד דלא ידע'
57 דקות
נס המהפך , בימים ההם בזמן הזה
15 דקות
שמחה , מנלן ?
54 דקות
מגילת אסתר - מגילת ארץ ישראל
52 דקות
איך מרדכי ואסתר היו מתמודדים עם הקורונה ?
57 דקות
מילות מפתח:נגיף הקורונה
מסירות נפשה של אסתר
56 דקות
"דברי הצומות וזעקתם" - התפילה והתענית חוללו את ישועת פורים
57 דקות