פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: פרשת השבוע - תש''פ

52 דקות
האם אדם שאין לו תאוות צריך להיות מוטרד ממשהו?
52 דקות
שנת היובל פועלת זיכוך ביחס שלנו לארץ ישראל
66 דקות
הרב אליעזר קשתיאל:הקשר בין קדושה לבין בחירה חופשית
פרק 18
15 דקות
סוד התשר"ת : מידות אבות האומה הישראלית
פרק 17
15 דקות
מדוע המוקד של התשובה הוא דווקא בדיבורים ולא במעשים ?
פרק 16
79 דקות
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
פרק 15
37 דקות
האם הבגדים הם המכשירים את הכהן להיות עובד ה' ? הרב אליעזר קשתיאל
פרק 14
43 דקות
שבת. כלכלה. תרבות.תורה - כיצד הכל גנוז בתוך המשכן - הרב אליעזר קשתיאל
פרק 13
39 דקות
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד - הרב אליעזר קשתיאל
פרק 12
46 דקות
מה המשמעות של התגלות הבורא כמלך ולא רק כמי שיצר את הטבע ?
פרק 11
41 דקות
רגע יצירת העם היהודי - בחפזון
פרק 10
43 דקות
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
פרק 9
39 דקות
"פיה פתחה בחכמה" - שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
פרק 8
42 דקות
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
פרק 7
40 דקות
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" - ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
פרק 6
35 דקות
השם "יעקב" מבטא תכונה של שפלות והכנעה כלפי הקב"ה
פרק 5
42 דקות
עלמא דאיתכסיא ועלמא דאיתגליא בעבודת ה': הרב אליעזר קשתיאל
פרק 4
42 דקות
להיות אב בישראל: הרב אליעזר קשתיאל
פרק 3
15 דקות
שיחתן של עבדי אבות – שיחה היא האמונה של החיים: הרב אליעזר קשתיאל
פרק 2
46 דקות
מתלהב? ברוך הבא לעבודת ה': הרב אליעזר קשתיאל

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן