He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - תש"פ

בית המדרש
הרב אליעזר קשתיאל:הקשר בין קדושה לבין בחירה חופשית
הרב אליעזר קשתיאל:הקשר בין קדושה לבין בחירה חופשית
66 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
שנת היובל פועלת זיכוך ביחס שלנו לארץ ישראל
שנת היובל פועלת זיכוך ביחס שלנו לארץ ישראל
52 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האם אדם שאין לו תאוות צריך להיות מוטרד ממשהו?
האם אדם שאין לו תאוות צריך להיות מוטרד ממשהו?
52 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עיקר עניינו של אברהם אבינו – כלליות ומלכות
עיקר עניינו של אברהם אבינו - כלליות ומלכות
44 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מתלהב? ברוך הבא לעבודת ה': הרב אליעזר קשתיאל
מתלהב? ברוך הבא לעבודת ה': הרב אליעזר קשתיאל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שיחתן של עבדי אבות – שיחה היא האמונה של החיים: הרב אליעזר קשתיאל
שיחתן של עבדי אבות – שיחה היא האמונה של החיים: הרב אליעזר קשתיאל
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
להיות אבא בישראל
להיות אבא בישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עלמא דאיתכסיא ועלמא דאיתגליא נגלה ונסתר בעבודת ה'
עלמא דאיתכסיא ועלמא דאיתגליא נגלה ונסתר בעבודת ה'
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
השם "יעקב" מבטא תכונה של שפלות והכנעה כלפי הקב"ה
השם "יעקב" מבטא תכונה של שפלות והכנעה כלפי הקב"ה
35 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" –  ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" - ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
40 דקות
נושא: חנוכה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
42 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"פיה פתחה בחכמה"  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
"פיה פתחה בחכמה" - שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
רגע יצירת העם היהודי – בחפזון
רגע יצירת העם היהודי - בחפזון
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מה המשמעות של  התגלות הבורא כמלך ולא רק כמי שיצר את הטבע ?
מה המשמעות של התגלות הבורא כמלך ולא רק כמי שיצר את הטבע ?
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שבת. כלכלה. תרבות.תורה – כיצד הכל גנוז בתוך המשכן
שבת. כלכלה. תרבות.תורה - כיצד הכל גנוז בתוך המשכן
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם הבגדים הם המכשירים את הכהן להיות עובד ה' ?
האם הבגדים הם המכשירים את הכהן להיות עובד ה' ?
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3