He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - תש"פ

בית המדרש
הרב אליעזר קשתיאל:הקשר בין קדושה לבין בחירה חופשית
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
שנת היובל פועלת זיכוך ביחס שלנו לארץ ישראל
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עיקר עניינו של אברהם אבינו - כלליות ומלכות
44 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"יפה שיחתן של עבדי אבות" – שיחה היא האמונה של החיים
"יפה שיחתן של עבדי אבות" - שיחה היא האמונה של החיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
עלמא דאיתכסיא ועלמא דאיתגליא נגלה ונסתר בעבודת ה'
עלמא דאיתכסיא ועלמא דאיתגליא נגלה ונסתר בעבודת ה'
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
השם "יעקב" מבטא תכונה של שפלות והכנעה כלפי הקב"ה
השם "יעקב" מבטא תכונה של שפלות והכנעה כלפי הקב"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" –  ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
"ואין לנו רשות להשתמש בהם" - ענייני קדושה הם לא כלי למילוי צרכיך !
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
דמויות המופת בספר בראשית הם אלה שהתעלו מעל הטבע
42 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"פיה פתחה בחכמה"  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
"פיה פתחה בחכמה" - שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
רגע יצירת העם היהודי – בחפזון
רגע יצירת העם היהודי - בחפזון
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מה המשמעות של  התגלות הבורא כמלך ולא רק כמי שיצר את הטבע ?
מה המשמעות של התגלות הבורא כמלך ולא רק כמי שיצר את הטבע ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד
התחמקות מאחריות מובילה את האדם לבסוף להיות עבד
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שבת. כלכלה. תרבות.תורה – כיצד הכל גנוז בתוך המשכן
שבת. כלכלה. תרבות.תורה - כיצד הכל גנוז בתוך המשכן
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם הבגדים הם המכשירים את הכהן להיות עובד ה' ?
האם הבגדים הם המכשירים את הכהן להיות עובד ה' ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת  אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
"ארור" ! אוי לו למי שהתורה מקללת אותו וכיצד לא להיות אחד כזה
מספר פרק בסדרה : 16
play3