He

Fr

Es

Ru

En

הרב מנחם בורשטיין

עוד מהרב מנחם בורשטיין

play3
בית המדרש
יום ירושלים
48 דקות
play3
בית המדרש
סימני ראש השנה
15 דקות
play3
בית המדרש
" חומרא בהלכות נידה זו קולא בזוגיות" – חילוקי דעות בין בני זוג בענייני טהרת המשפחה – ופתרונות
" חומרא בהלכות נידה זו קולא בזוגיות" - חילוקי דעות בין בני זוג בענייני טהרת המשפחה - ופתרונות
59 דקות
play3
בית המדרש
לאן נעלמו כלי המקדש
65 דקות
play3
בית המדרש
רפואה והלכה – הרב מנחם בורשטיין ראש מכון 'פועה'
רפואה והלכה - הרב מנחם בורשטיין ראש מכון 'פועה'
25 דקות
play3
בית המדרש
כי יקח… מה צריך לעשות קודם
כי יקח... מה צריך לעשות קודם
61 דקות
play3
בית המדרש
דילמות ובעיות מוסריות בעולם הרפואה לאור ההלכה
דילמות ובעיות מוסריות בעולם הרפואה לאור ההלכה
32 דקות
play3
בית המדרש
למה זה לא הולך - בעיות ופתרונן
57 דקות
play3
בית המדרש
מסע הזיהוי והחיפוש אחר הקטורת במקדש בלווי מצגות
מסע הזיהוי והחיפוש אחר הקטורת במקדש בלווי מצגות
32 דקות
play3
בית המדרש
"מה נאכל בשנה השביעית " – מדריך לצרכן הנבוך
"מה נאכל בשנה השביעית " - מדריך לצרכן הנבוך
55 דקות