He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שאלות ותשובות -

בית המדרש
האם האבולוציה סותרת את התורה?
האם האבולוציה סותרת את התורה?
3 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה דעת התורה ביחס לעבמי"ם
מה דעת התורה ביחס לעבמי"ם
3 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם יורד רע מן השמים ?
האם יורד רע מן השמים ?
3 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם חובה לבדוק חולצות משעטנז ?
האם חובה לבדוק חולצות משעטנז ?
1 דקות
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מדוע אסור לבנות לשרת בצבא
מדוע אסור לבנות לשרת בצבא
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האם מותר למכור או להשכיר בית לערבים ?
האם מותר למכור או להשכיר בית לערבים ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האם יש עדיפות לאחד מבני הזוג להתפלל במנין ?
האם יש עדיפות לאחד מבני הזוג להתפלל במנין ?
1 דקות
מילות מפתח:תפילה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
החמרה לפני קיום ההלכה
החמרה לפני קיום ההלכה
מילות מפתח:חומרה, שמירת ההלכה
נושא: הדרכות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כיצד להתיחס לחיילים שמפנים יהודים מבתיהם
כיצד להתיחס לחיילים שמפנים יהודים מבתיהם
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם מותר להתחתן עם בן דוד ?
האם מותר להתחתן עם בן דוד ?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם יש הלכות מיוחדות לטו' בשבט ?
האם יש הלכות מיוחדות לטו' בשבט ?
1 דקות
מילות מפתח:טו בשבט
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
האם הפרסומות בעלוני שבת מוזילים את התורה ?
האם הפרסומות בעלוני שבת מוזילים את התורה ?
1 דקות
נושא: שונות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מה היחס לראש ממשלה שלא הולך בדרך התורה
מה היחס לראש ממשלה שלא הולך בדרך התורה
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
יחס בין לימודי קודש וחול
יחס בין לימודי קודש וחול
2 דקות
נושא: הדרכות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם מותר לגבר לצפות במופע אולטרא סגול של נשים
האם מותר לגבר לצפות במופע אולטרא סגול של נשים
מילות מפתח:צפיה בנשים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
יחס לחילונים וחרדים
יחס לחילונים וחרדים
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מתי מתחיבים במעשר כספים
מתי מתחיבים במעשר כספים
1 דקות
מילות מפתח:מעשר כספים, צדקה
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 18
play3
בית המדרש
האם מותר לדרוש תשלום מאדם שהתדרדר כלכלית
האם מותר לדרוש תשלום מאדם שהתדרדר כלכלית
2 דקות
מילות מפתח:דרישת תשלום
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 19
play3