פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

נושא: שאלות ותשובות

58 דקות
אורות התשובה פרק א' תשובה טבעית + סיפורי ריגול | הרב שלמה אבינר
47 דקות
אורות התשובה פרק א' תשובה טבעית + דוגמאות + שו"ת | הרב שלמה אבינר
85 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה אחרי שנת השמיטה | הרב מנחם בורשטיין
49 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
59 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
54 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
52 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
שו"ת | הרב שלמה אבינר
שו"ת | הרב שלמה אבינר
שו"ת | הרב שלמה אבינר
שו"ת | הרב שלמה אבינר | יא תמוז תשפ"ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | ד תמוז תשפ"ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | כז סיון תשפ"ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | כ סיון תשפ"ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | יג סיון תשפ"ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
שיעור שו"ת | הרב שלמה אבינר
האם מדינה יכולה להיות מוסרית? | הרב ערן טמיר
פרק 2
2 דקות
איך להיות בשמחה? לרב ביגון יש תשובה!

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!