He

Fr

Es

Ru

En

הרב בן ציון מוצפי

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב בן ציון מוצפי

play3
בית המדרש
machon
קריאת הרב בן ציון מוצפי לקריאת תהילים של תינוקות של בית רבן
5 דקות
play3
בית המדרש
חשיבות הקפדה על סדר התפילה ללא הפסק הכנות לתפילה ,מניין פועלים והלבוש הראוי לתפילה
15 דקות
play3
בית המדרש
מקור אמירת הסליחות ומעלת חודש אלול
15 דקות
play3
בית המדרש
מעלת עשרה ראשונים בבית הכנסת ותפילה בציבור
55 דקות
play3
בית המדרש
קדושת פרות שביעית
57 דקות
play3
בית המדרש
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
1 דקות
play3
בית המדרש
הלכות ערב וליל ראש השנה
55 דקות
play3
בית המדרש
מעלתו של חודש ניסן , ברכת האילנות ,הליכה לקברות צדיקים
55 דקות
play3
בית המדרש
כיסוי הראש לגבר ולאישה
9 דקות
play3
בית המדרש
הלכות השכמת בית הכנסת ובית המדרש
60 דקות
דילוג לתוכן