He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נתיב התורה

play3
הזריזות בעשיית המצוה היא ממהות המצוה
הזריזות בעשיית המצוה היא ממהות המצוה
ביאור שייכות התורה והצדקה הנפש והמשפט ליד ימין או ליד שמאל
play3
ביאור שייכות התורה והצדקה הנפש והמשפט ליד ימין או ליד שמאל
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק ב'
play3
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק ב'
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק א'
play3
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק א'
מדוע לעם הארץ אסור לאכול בשר ?
play3
מדוע לעם הארץ אסור לאכול בשר ?
מדוע אסור לרחם על מי שאין בו דעת ?
play3
מדוע אסור לרחם על מי שאין בו דעת ?
play3
אוהב החכמה צריך שיהיה משתוקק אליה
אוהב החכמה צריך שיהיה משתוקק אליה
play3
ממה נובע פגם הכעס שישנו לפעמים אצל תלמידי חכמים ?
ממה נובע פגם הכעס שישנו לפעמים אצל תלמידי חכמים ?
play3
מי מוגדר כאפיקורוס ומה מקור השם הזה
מי מוגדר כאפיקורוס ומה מקור השם הזה
play3
האם גוי שעוסק בתורה זה דבר חיובי ?
האם גוי שעוסק בתורה זה דבר חיובי ?
play3
הערך של מי שמכבד את חכמי התורה
הערך של מי שמכבד את חכמי התורה
play3
שלושה דברים שעל ידם נוחלים העולם הבא
שלושה דברים שעל ידם נוחלים העולם הבא
play3
מעלתם של מלמדי תינוקות
מעלתם של מלמדי תינוקות
play3
מעלתם של תלמידי חכמים אמיתיים
מעלתם של תלמידי חכמים אמיתיים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם צריך לירא מתלמיד חכמים ?
האם צריך לירא מתלמיד חכמים ?
play3
מעלת מי שמלמד את בן חברו או את בן עם הארץ תורה
מעלת מי שמלמד את בן חברו או את בן עם הארץ תורה
play3
מדוע יש להיזהר ביותר בברכת התורה יותר מאשר כל הברכות ?
מדוע יש להיזהר ביותר בברכת התורה יותר מאשר כל הברכות ?
play3
"כי הם חיינו" לימוד התורה הוא עצם החיים
"כי הם חיינו" לימוד התורה הוא עצם החיים