He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עבודת הנפש בעקבות הפרשה

play3
סודה של דינה. על תוהו ותיקון בבית יעקב. שיעור לקראת יט כסליו
סודה של דינה. על תוהו ותיקון בבית יעקב. שיעור לקראת יט כסליו
ארבעת זיווגי האבות והאמהות
play3
ארבעת זיווגי האבות והאמהות
"להיות זקן" – על מעלת הזקנה
play3
"להיות זקן" – על מעלת הזקנה
לנצח את פרעה – על עבודת ימי השובבי"ם
play3
לנצח את פרעה – על עבודת ימי השובבי"ם
"שפרה !" –  על המלחמה בעצבות
play3
"שפרה !" – על המלחמה בעצבות
"עצמות יוסף" – על חיצוני פנימי ועצמי
play3
"עצמות יוסף" – על חיצוני פנימי ועצמי
ופרצו חומות מגדלי' –  בין רשות היחיד לרוח פרצים
play3
ופרצו חומות מגדלי' – בין רשות היחיד לרוח פרצים
play3
"לריח שמניך טובים" – נפש הפרשה לחנוכה ויט כסליו
"לריח שמניך טובים" – נפש הפרשה לחנוכה ויט כסליו
play3
"והיה הקשורים ליעקב" על החיבור בין תורת הנגלה לתורת הפנימיות
"והיה הקשורים ליעקב" על החיבור בין תורת הנגלה לתורת הפנימיות
play3
"למה זה אנכי" – תפילת צער שכינה
"למה זה אנכי" – תפילת צער שכינה
play3
ארבעה שידוכים – על נישואי האבות והאימהות
ארבעה שידוכים – על נישואי האבות והאימהות
play3
יש תמיהות שהן קיימות' – על קריאת שמות אברהם שרה ויצחק
יש תמיהות שהן קיימות' – על קריאת שמות אברהם שרה ויצחק
play3
להתחיל מבראשית – על ימי הבריאה ועלינו
להתחיל מבראשית – על ימי הבריאה ועלינו
play3
הסילוק הגדול'- מסע בין ליל ראש השנה, תקיעות – עד תשליך
הסילוק הגדול'- מסע בין ליל ראש השנה, תקיעות – עד תשליך
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הכדור שעליו אנחנו חיים
הכדור שעליו אנחנו חיים
play3
"תמים תהיה עם ה' אלהיך"
play3
להכות את סיחון ואת עוג
להכות את סיחון ואת עוג
play3
"אב הרחמן" – חוש השמיעה חודש אב וסוד האות ט'
"אב הרחמן" – חוש השמיעה חודש אב וסוד האות ט'