פרשת: חקת | הדלקת נרות: 19:06 | הבדלה: 20:28 (ירושלים) 

נושא: עבודת הנפש בעקבות הפרשה

פרק 127
15 דקות
שם ויפת. ישראל ויון
פרק 128
15 דקות
"שתלתם ניגונים" -על סוד הניגון
פרק 129
15 דקות
"שמח זבולון" - על עבודת השמחה והפרנסה
פרק 132
40 דקות
אגודת אזוב
פרק 132
15 דקות
נעשה ונשמע' על פי הכנעה הבדלה המתקה
פרק 131
42 דקות
"כבד לב פרעה"
פרק 130
40 דקות
"אסורה נא ואראה" - על היות האדם גואל
פרק 126
15 דקות
סודה של דינה. על תוהו ותיקון בבית יעקב. שיעור לקראת יט כסליו
פרק 125
31 דקות
ארבעת זיווגי האבות והאמהות
פרק 124
15 דקות
"ראה ריח בני" - על חוש הריח בעבודת ה'
פרק 123
15 דקות
להיות זקן: הרב איל ורד בשיעור על מעלת הזקנה
פרק 122
15 דקות
לך לך, להנאתך וטובתך: הרב אייל ורד
פרק 121
15 דקות
"כי קרוב אליך הדבר מאוד"
פרק 120
39 דקות
"ותפשו בו אביו ואימו" - בן סורר ומורה וחודש אלול
פרק 119
36 דקות
על השכחה ועל התשובה
פרק 118
30 דקות
באר התורה
פרק 117
21 דקות
פרה, פריצה וטהרה: הרב איל בשיעור מרתק על פרשת חוקת
פרק 114
38 דקות
"נפשי בשאלתי" - על עבודת השואל , אונס ובעליו עימו
פרק 113
45 דקות
"כי אני ה' רופאך" - על בריאות ורפואה מהבורא יתברך
פרק 112
45 דקות
"כי האדם עץ השדה"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן