He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חפץ חיים

play3
אין לגנות אדם מישראל אפילו בגנאי שמצוי אצל רבים מישראל
אין לגנות אדם מישראל אפילו בגנאי שמצוי אצל רבים מישראל
אסור לגנות אדם במעשה אבותיו
play3
אסור לגנות אדם במעשה אבותיו
מהו לשון הרע בצנעא ?
play3
מהו לשון הרע בצנעא ?
"נכון שזה גנאי אבל אמרתי את זה בצחוק"
play3
"נכון שזה גנאי אבל אמרתי את זה בצחוק"
מה רע להגיד לאדם בדיוק מה שאני חושב עליו ?
play3
מה רע להגיד לאדם בדיוק מה שאני חושב עליו ?
גם מי שכולל את עצמו בגנות שמספר על חברו – עדיין זה נחשב לשון הרע
play3
גם מי שכולל את עצמו בגנות שמספר על חברו – עדיין זה נחשב לשון הרע
לשון הרע כולל גם הבעה בכתיבה או במשלוח מסרים בוואטסאפ ומאימייל
play3
לשון הרע כולל גם הבעה בכתיבה או במשלוח מסרים בוואטסאפ ומאימייל
play3
אם הוא שותק כנראה שהוא …
אם הוא שותק כנראה שהוא …
play3
צריך אדם לשמור עצמו לדיבור לשון הרע גם במחיר של פגיעה בפרנסתו
צריך אדם לשמור עצמו לדיבור לשון הרע גם במחיר של פגיעה בפרנסתו
play3
אסור לדבר לשון הרע בין בצורה יזומה ובין כשמבקשים מהאדם
אסור לדבר לשון הרע בין בצורה יזומה ובין כשמבקשים מהאדם
play3
שמירת הלשון היא לא רק איכות חיים פרטית אלא תיקון האומה והעולם כולו
שמירת הלשון היא לא רק איכות חיים פרטית אלא תיקון האומה והעולם כולו
play3
מהי הסיבה המרכזית לכך שלא נגאלנו ?
מהי הסיבה המרכזית לכך שלא נגאלנו ?
play3
מי שרואה טוב יש סיכוי שלא ידבר רע
מי שרואה טוב יש סיכוי שלא ידבר רע
play3
צריך להיזהר מאוד מללמד חוב על עם ישראל !
צריך להיזהר מאוד מללמד חוב על עם ישראל !
play3
טיפול במידת הגאווה מאפשר לאדם לשמור באמת את לשונו מרע
טיפול במידת הגאווה מאפשר לאדם לשמור באמת את לשונו מרע
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איך יוצאים ממהרגל לדבר לשון הרע ?
איך יוצאים ממהרגל לדבר לשון הרע ?
play3
גם כשצריך לומר דבר שאיננו חיובי , יש להשתמש במילים חיוביות ככל האפשר
גם כשצריך לומר דבר שאיננו חיובי , יש להשתמש במילים חיוביות ככל האפשר
play3
הסיבות שאדם מדבר לשון הרע על חברו – קנאה וגאווה
הסיבות שאדם מדבר לשון הרע על חברו – קנאה וגאווה
play3
האם איסור  לשון הרע חל גם על ילדים
האם איסור לשון הרע חל גם על ילדים