He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בית המקדש

play3
איך ייתכן שבזמן בית המקדש יהודים התפללו "לירושלים עירך ברחמים תשוב"?
איך ייתכן שבזמן בית המקדש יהודים התפללו "לירושלים עירך ברחמים תשוב"?
מערת המכפלה ומלחמת גוג ומגוג
play3
מערת המכפלה ומלחמת גוג ומגוג
בית המקדש הוא מרכז גלוי לממשות נוכחותו והשראת השכינה בעולם
play3
בית המקדש הוא מרכז גלוי לממשות נוכחותו והשראת השכינה בעולם
בית המקדש השני – הרצאה בליווי שקופיות
play3
בית המקדש השני – הרצאה בליווי שקופיות
לבכות על עצים ועל אבנים?
play3
לבכות על עצים ועל אבנים?
הבכיה שגרמה לבכיה לדורות
play3
הבכיה שגרמה לבכיה לדורות
play3
לכל תנועה בבית המקדש יש השפעה גדולה בעולם
לכל תנועה בבית המקדש יש השפעה גדולה בעולם
play3
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
איך נסביר לעם ישראל את האבלות על בית המקדש?
play3
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
play3
המקדש  – מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
המקדש – מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
play3
הנפילה לעבודה זרה מתרחשת כאשר מפרידים בין תורת משה לתורת אהרן
הנפילה לעבודה זרה מתרחשת כאשר מפרידים בין תורת משה לתורת אהרן
play3
הציפייה לבנין המקדש
הציפייה לבנין המקדש
play3
בגלל שנאת חינם
בגלל שנאת חינם
play3
ציפיית הישועה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הרגשת החיסרון בתשעה באב
הרגשת החיסרון בתשעה באב
play3
כמה מעלות טובות למקום עלינו
כמה מעלות טובות למקום עלינו
play3
"כי עין בעין יראו" – מהלכי הגאולה ובניין ירושלים
"כי עין בעין יראו" – מהלכי הגאולה ובניין ירושלים
play3
תפקידו של החורבן במהלך ההיסטוריה של עם ישראל
תפקידו של החורבן במהלך ההיסטוריה של עם ישראל