Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: בין המיצרים
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
51 דקות
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
145133
לימוד אגדות החורבן
50 דקות
לימוד אגדות החורבן
145135
7 דקות
דין חולה שצריך לאכול בתשעה באב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1371
145137
6 דקות
דברים שנועדו לקבע מצב רוח לא טוב בתשעה באב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1370
145139
5 דקות
סעודה מפסקת לקראת צום תשעה באב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1369
145141
“ודמעתה על לחייה” – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
15 דקות
"ודמעתה על לחייה" - הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
145142
2 דקות
הכנת בגדים חדשים בתשעת הימים
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1367
145154
5 דקות
מנהגי האבלות של תשעת הימים מתחילת חודש אב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1366
145156
5 דקות
השלכת החורבן על שמיעת מוזיקה בכל ימי השנה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1365
145163
7 דקות
ביטול השירה והניגון בבית המקדש משפיעים על השירה והניגון בחיי היום יום
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1364
145161