He

Fr

Es

Ru

En

נושא: בין המיצרים

play3
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
לימוד אגדות החורבן
play3
לימוד אגדות החורבן
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
play3
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
ציפיה פעילה לבניין בית המקדש
play3
ציפיה פעילה לבניין בית המקדש
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
play3
"קרא עלי מועד" – חג תשעה באב
play3
בזכות אהבת חינם יבנה המקדש
בזכות אהבת חינם יבנה המקדש
play3
הציפיה למקדש
play3
הלכות תשעה באב
play3
ה' יברך אתכם… לעומת טרחכם ומשאכם וריבכם
ה' יברך אתכם… לעומת טרחכם ומשאכם וריבכם
play3
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
השנה הרביעית ליהויקים. כתיבת המגילה
play3
"כי כל אח עקב יעקב…"
"כי כל אח עקב יעקב…"
play3
אסור ללמוד תורה בתשעה באב
אסור ללמוד תורה בתשעה באב
play3
הציורים הרוחניים
הציורים הרוחניים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
נבוכדנצאר- עבדי!
נבוכדנצאר- עבדי!
play3
שלא להכות את הילדים
שלא להכות את הילדים
play3
צפיית הישועה היוצרת
צפיית הישועה היוצרת
play3
'אם אשכחך ירושלים'  –  בין רבי יהושע לפרושים
'אם אשכחך ירושלים' – בין רבי יהושע לפרושים