He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אגדות פרק חלק

play3
קללת יהושע את מי שיבנה את יריחו – סיום לימוד פרק 'חלק'
קללת יהושע את מי שיבנה את יריחו - סיום לימוד פרק 'חלק'
אילו דברים מעיר הנידחת חייבים שריפה ואילו פטורים ?
play3
אילו דברים מעיר הנידחת חייבים שריפה ואילו פטורים ?
התנאים לדין הנידחת תאורטיים בלבד
play3
התנאים לדין הנידחת תאורטיים בלבד
האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת ?  – דין עיר הנידחת
play3
האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת ? – דין עיר הנידחת
מדוע לאנשי עיר הנידחת אין חלק לעולם הבא ?
play3
מדוע לאנשי עיר הנידחת אין חלק לעולם הבא ?
הקושי שבמציאות של צדיק ורע לו רשע וטוב לו
play3
הקושי שבמציאות של צדיק ורע לו רשע וטוב לו
הנהגת ה' את העולם
play3
הנהגת ה' את העולם
play3
האם מציאות ששני שליש מהאנושות יכרתו היא אפשרית ?
האם מציאות ששני שליש מהאנושות יכרתו היא אפשרית ?
play3
כיצד אפשר לקבל את האפשרות שעשרת השבטים לא עתידים לחזור והרי "גמירי דלא כליא שבטא"
כיצד אפשר לקבל את האפשרות שעשרת השבטים לא עתידים לחזור והרי "גמירי דלא כליא שבטא"
play3
ההשקפה הקוסמופוליטית של יוסף
ההשקפה הקוסמופוליטית של יוסף
play3
היחס אל מאתים וחמישים האנשים שעם קרח
היחס אל מאתים וחמישים האנשים שעם קרח
play3
עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא
עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא
play3
העוול של סדום  – שימוש במשפט לרעה
העוול של סדום – שימוש במשפט לרעה
play3
אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא
אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא
play3
כיצד נצח אברהם אבינו את ארבעת המלכים ?
כיצד נצח אברהם אבינו את ארבעת המלכים ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם קיימת זוגיות אצל בעלי חיים?
האם קיימת זוגיות אצל בעלי חיים?
play3
האם התנ"ך הוא ספר אופטימי? והאם בסוף יהיה טוב?
האם התנ"ך הוא ספר אופטימי? והאם בסוף יהיה טוב?
play3
"דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא"
"דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא"
play3
עד אברהם אבינו לא היתה זקנה ועד יעקב אבינו לא היתה חולשה מה טוב בחולשה ובזקנה ?
עד אברהם אבינו לא היתה זקנה ועד יעקב אבינו לא היתה חולשה מה טוב בחולשה ובזקנה ?