Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תשעה באב
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
51 דקות
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
145133
לימוד אגדות החורבן
50 דקות
לימוד אגדות החורבן
145135
7 דקות
דין חולה שצריך לאכול בתשעה באב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1371
145137
6 דקות
דברים שנועדו לקבע מצב רוח לא טוב בתשעה באב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1370
145139
5 דקות
סעודה מפסקת לקראת צום תשעה באב
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1369
145141
“ודמעתה על לחייה” – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
15 דקות
"ודמעתה על לחייה" - הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
145142
60 דקות
החורבן , משמעותו ודרך הבניה והתיקון
146857
60 דקות
ארבעה אבות נזיקין בחורבן בית המקדש
146858
אהבת חינם, הכיצד? הרב שרקי בשיעור מיוחד לט’ באב
52 דקות
אהבת חינם, הכיצד? הרב שרקי בשיעור מיוחד לט' באב
146859
55 דקות
"נחמו נחמו עמי"
146860