He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורי בין המיצרים-

שואה כללית ושואה פרטית
play3
שואה כללית ושואה פרטית
רחיצה בערב שבת חזון
play3
רחיצה בערב שבת חזון
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
play3
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
play3
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
play3
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
play3
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
"אייכה" – המושג שהתרבות העכשווית מנסה להשכיח מאיתנו
play3
"אייכה" – המושג שהתרבות העכשווית מנסה להשכיח מאיתנו
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
play3
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
ביצור חומות ירושלים
play3
ביצור חומות ירושלים
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
play3
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
משנכנס אב ממעטין בשמחה
play3
משנכנס אב ממעטין בשמחה
התחנות בדרך לחורבן המקדש
play3
התחנות בדרך לחורבן המקדש
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
play3
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
play3
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
play3
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
play3
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
play3
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם … וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"
play3
"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם … וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?