He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורי בין המיצרים-

שואה כללית ושואה פרטית
play3
שואה כללית ושואה פרטית
רחיצה בערב שבת חזון
play3
רחיצה בערב שבת חזון
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
play3
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
play3
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
play3
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
play3
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
"אייכה" – המושג שהתרבות העכשווית מנסה להשכיח מאיתנו
play3
"אייכה" – המושג שהתרבות העכשווית מנסה להשכיח מאיתנו
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
play3
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
ביצור חומות ירושלים
play3
ביצור חומות ירושלים
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
play3
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
משנכנס אב ממעטין בשמחה
play3
משנכנס אב ממעטין בשמחה
התחנות בדרך לחורבן המקדש
play3
התחנות בדרך לחורבן המקדש
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
play3
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
play3
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
play3
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
play3
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
play3
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם … וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"
play3
"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם … וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי – מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
הרב אורי שרקי - מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
play3
בית המדרש
"משרתי הקודש" - סיפורו של שבט לוי
play3
מגזין
כל עצמותי תאמרנה: אלישיב רייכנר במפגש מיוחד עם המומחה הישראלי להשתלות מח עצם
כל עצמותי תאמרנה: אלישיב רייכנר במפגש מיוחד עם המומחה הישראלי להשתלות מח עצם
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אריה שפילמאן שר: 'ישימך אלוקים'
play3
בית המדרש
התיחסות למצב הבטחוני במדינה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון מספר את סיפורו הלא יאמן של קיבוץ יגור
Shape-2
בית המדרש
מעט סדר בבלאגן