He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורי בין המיצרים-

play3
שואה כללית ושואה פרטית
שואה כללית ושואה פרטית
רחיצה בערב שבת חזון
play3
רחיצה בערב שבת חזון
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
play3
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
play3
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
play3
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
play3
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
"אייכה" – המושג שהתרבות העכשווית מנסה להשכיח מאיתנו
play3
"אייכה" – המושג שהתרבות העכשווית מנסה להשכיח מאיתנו
play3
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
play3
ביצור חומות ירושלים
ביצור חומות ירושלים
play3
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
play3
משנכנס אב ממעטין בשמחה
משנכנס אב ממעטין בשמחה
play3
התחנות בדרך לחורבן המקדש
התחנות בדרך לחורבן המקדש
play3
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
play3
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
play3
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
play3
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
play3
"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם … וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"
"נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם … וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"