He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורי בין המיצרים-

שואה כללית ושואה פרטית
play3
שואה כללית ושואה פרטית
רחיצה בערב שבת חזון – הרב דב ביגון
play3
רחיצה בערב שבת חזון – הרב דב ביגון
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
play3
סיבות לאבילות בתשעה באב ותיקונם בדור שלנו
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
play3
אחדות ישראל – "אני צריך לאהוב לא פחות ממה שהוא שנא"
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
play3
תספורת וכיבוס בבין המיצרים
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
play3
מיעוט במשא ומתן ובבנין של שמחה החל מראש חודש אב
'אייכה' – המושג שהתרבות המערבית מנסה להשכיח מאיתנו: הרב יואב מלכא
play3
'אייכה' – המושג שהתרבות המערבית מנסה להשכיח מאיתנו: הרב יואב מלכא
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
play3
מנהגי האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
ביצור חומות ירושלים
play3
ביצור חומות ירושלים
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
play3
היחס לימי בין המצרים בתקופתינו בדור התחיה
משנכנס אב ממעטין בשמחה
play3
משנכנס אב ממעטין בשמחה
התחנות בדרך לחורבן המקדש
play3
התחנות בדרך לחורבן המקדש
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
play3
הצער על החורבן בימי בין המיצרים מקרב את הגאולה
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
play3
ימי בין המיצרים- "מקל נעם" ו"מקל חובלים"
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
play3
תענית י"ז בתמוז וסוגיית התענית בכלל
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
play3
ימי צומות החורבן יהפכו לששון ולשמחה
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
play3
חמשת הסיבות לתענית י"ז בתמוז
נחמו נחמו עמי, יעלו אבר כנשרים – הרב אלישע וישליצקי
play3
נחמו נחמו עמי, יעלו אבר כנשרים – הרב אלישע וישליצקי
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מוזיקה
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן