He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לימוד בוקר בפרשה

play3
"למה העליתנו ממצרים"
"למה העליתנו ממצרים"
play3
עניינה של מצות פרה אדומה
הענוה נותנת כח להתמודד עם משברים
play3
הענוה נותנת כח להתמודד עם משברים
"היש בה עץ אם אין"
play3
"היש בה עץ אם אין"
play3
הוספת האות י' לשמו של הושע
הוספת האות י' לשמו של הושע
play3
המרגלים היו כשרים בשעה שנשלחו
המרגלים היו כשרים בשעה שנשלחו
play3
העונש הגדול ביותר לעם ישראל
העונש הגדול ביותר לעם ישראל
play3
מדוע נתקשה משה במעשה המנורה
מדוע נתקשה משה במעשה המנורה
play3
"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה"
"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה"
play3
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
play3
הקשר בין עיכוב מתנות כהונה לבין פגיעה בחיי המשפחה
הקשר בין עיכוב מתנות כהונה לבין פגיעה בחיי המשפחה
play3
כשאין אמון בין בעל לאשתו זה הרס הבית
כשאין אמון בין בעל לאשתו זה הרס הבית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שילוח טמאים מחוץ למחנה
שילוח טמאים מחוץ למחנה
play3
השגת מטרות – רק כשיש סדר בין כל המעורבים
השגת מטרות – רק כשיש סדר בין כל המעורבים
play3
הזהות המשפחתית
play3
עיקר אתגר ההנהגה – במדבר
עיקר אתגר ההנהגה – במדבר