He

Fr

Es

Ru

En

נושא: גבורות ה'

איסור שתיית יין ואכילת פת של גויים – סיום ספר גבורות ה'
play3
איסור שתיית יין ואכילת פת של גויים – סיום ספר גבורות ה'
ביטוי הגאולה דווקא על ידי שתיית יין
play3
ביטוי הגאולה דווקא על ידי שתיית יין
קרבן הפסח צריך להישחט לשם פסח
play3
קרבן הפסח צריך להישחט לשם פסח
מפני מה נתנה תורה לישראל דווקא?
play3
מפני מה נתנה תורה לישראל דווקא?
מיקומו של בית המקדש באמצע העולם – כלב שבאיברים
play3
מיקומו של בית המקדש באמצע העולם – כלב שבאיברים
התיחסות גן עדן וגהינם אל רוחות השמיים
play3
התיחסות גן עדן וגהינם אל רוחות השמיים
שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם
play3
שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם
המקדש  – מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
play3
המקדש – מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
תכלית הקרבנות
play3
תכלית הקרבנות
האם יש זיקה אמיתית בין הקרבן ובין החטא שעליו הוא מכפר ?
play3
האם יש זיקה אמיתית בין הקרבן ובין החטא שעליו הוא מכפר ?
מעלת ישראל לעומת המלאכים
play3
מעלת ישראל לעומת המלאכים
"בני נתונים בצרה ואתם מבקשים לומר שירה ? "
play3
"בני נתונים בצרה ואתם מבקשים לומר שירה ? "
הבירור של הזהות הישראלית – בירור נשמתי
play3
הבירור של הזהות הישראלית – בירור נשמתי
מדוע נבחרו ישראל בפרט להיות שכינת הקב"ה בהם דווקא ?
play3
מדוע נבחרו ישראל בפרט להיות שכינת הקב"ה בהם דווקא ?
מפני גדולתו של הקב"ה הוא משגיח על כל הנבראים
play3
מפני גדולתו של הקב"ה הוא משגיח על כל הנבראים
העליונים רק מובילים את השפע האלוהי אל העולמות התחתונים ולפיכך התחתונים הם העיקר
play3
העליונים רק מובילים את השפע האלוהי אל העולמות התחתונים ולפיכך התחתונים הם העיקר
מהי תכלית יציאת מצרים ?
play3
מהי תכלית יציאת מצרים ?
מהו השבח המיוחד של הקב"ה בנתינת לחם לכל בשר בלי חילוקי מדרגות
play3
מהו השבח המיוחד של הקב"ה בנתינת לחם לכל בשר בלי חילוקי מדרגות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מוזיקה
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן