He

Fr

Es

Ru

En

נושא: גבורות ה'

play3
איסור שתיית יין ואכילת פת של גויים – סיום ספר גבורות ה'
איסור שתיית יין ואכילת פת של גויים - סיום ספר גבורות ה'
ביטוי הגאולה דווקא על ידי שתיית יין
play3
ביטוי הגאולה דווקא על ידי שתיית יין
קרבן הפסח צריך להישחט לשם פסח
play3
קרבן הפסח צריך להישחט לשם פסח
מפני מה נתנה תורה לישראל דווקא?
play3
מפני מה נתנה תורה לישראל דווקא?
מיקומו של בית המקדש באמצע העולם – כלב שבאיברים
play3
מיקומו של בית המקדש באמצע העולם – כלב שבאיברים
התיחסות גן עדן וגהינם אל רוחות השמיים
play3
התיחסות גן עדן וגהינם אל רוחות השמיים
שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם
play3
שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם
play3
המקדש  – מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
המקדש – מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
play3
תכלית הקרבנות
play3
האם יש זיקה אמיתית בין הקרבן ובין החטא שעליו הוא מכפר ?
האם יש זיקה אמיתית בין הקרבן ובין החטא שעליו הוא מכפר ?
play3
מעלת ישראל לעומת המלאכים
מעלת ישראל לעומת המלאכים
play3
"בני נתונים בצרה ואתם מבקשים לומר שירה ? "
"בני נתונים בצרה ואתם מבקשים לומר שירה ? "
play3
הבירור של הזהות הישראלית – בירור נשמתי
הבירור של הזהות הישראלית – בירור נשמתי
play3
מדוע נבחרו ישראל בפרט להיות שכינת הקב"ה בהם דווקא ?
מדוע נבחרו ישראל בפרט להיות שכינת הקב"ה בהם דווקא ?
play3
מפני גדולתו של הקב"ה הוא משגיח על כל הנבראים
מפני גדולתו של הקב"ה הוא משגיח על כל הנבראים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
העליונים רק מובילים את השפע האלוהי אל העולמות התחתונים ולפיכך התחתונים הם העיקר
העליונים רק מובילים את השפע האלוהי אל העולמות התחתונים ולפיכך התחתונים הם העיקר
play3
מהי תכלית יציאת מצרים ?
מהי תכלית יציאת מצרים ?
play3
מהו השבח המיוחד של הקב"ה בנתינת לחם לכל בשר בלי חילוקי מדרגות
מהו השבח המיוחד של הקב"ה בנתינת לחם לכל בשר בלי חילוקי מדרגות