פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

סדרה: גבורות ה' - התשע

פרק 228
90 דקות
איסור שתיית יין ואכילת פת של גויים - סיום ספר גבורות ה'
פרק 227
46 דקות
ביטוי הגאולה דווקא על ידי שתיית יין
פרק 226
53 דקות
קרבן הפסח צריך להישחט לשם פסח
פרק 225
45 דקות
מפני מה נתנה תורה לישראל דווקא?
פרק 224
52 דקות
מיקומו של בית המקדש באמצע העולם - כלב שבאיברים
פרק 223
50 דקות
התיחסות גן עדן וגהינם אל רוחות השמיים
פרק 222
50 דקות
שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם
פרק 221
51 דקות
המקדש - מקום חלות האינטרנס האלוהי של השראת השכינה בבריאה
פרק 220
52 דקות
תכלית הקרבנות
פרק 219
47 דקות
האם יש זיקה אמיתית בין הקרבן ובין החטא שעליו הוא מכפר ?
פרק 218
112 דקות
מעלת ישראל לעומת המלאכים
פרק 217
96 דקות
"בני נתונים בצרה ואתם מבקשים לומר שירה ? "
פרק 216
48 דקות
הבירור של הזהות הישראלית - בירור נשמתי
פרק 215
50 דקות
מדוע נבחרו ישראל בפרט להיות שכינת הקב"ה בהם דווקא ?
פרק 214
50 דקות
מפני גדולתו של הקב"ה הוא משגיח על כל הנבראים
פרק 213
50 דקות
הורדת השכינה חזרה לארץ כנגד תיקון שבע העברות על מצוות בני נח
פרק 212
52 דקות
העליונים רק מובילים את השפע האלוהי אל העולמות התחתונים ולפיכך התחתונים הם העיקר
פרק 211
53 דקות
מהי תכלית יציאת מצרים ?
פרק 210
52 דקות
מהו השבח המיוחד של הקב"ה בנתינת לחם לכל בשר בלי חילוקי מדרגות
פרק 209
53 דקות
הלל הגדול

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן