He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: גבורות ה' - התשע

בית המדרש
הקדמה ראשונה לספר – סוביקטיביות ההכרה ואי אזכור עולם הבא בתנ"ך – מדוע ?
הקדמה ראשונה לספר - סוביקטיביות ההכרה ואי אזכור עולם הבא בתנ"ך - מדוע ?
56 דקות
מילות מפתח:עולם הבא
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקדמה ראשונה לספר –  עולם הבא בתורה מעשה מרכבה ומעשה בראשית
הקדמה ראשונה לספר - עולם הבא בתורה מעשה מרכבה ומעשה בראשית
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סוף ההקדמה הראשונה – מעשה מרכבה ומעשה בראשית וסוגיית הניסים
סוף ההקדמה הראשונה - מעשה מרכבה ומעשה בראשית וסוגיית הניסים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הקושי הפילוסופי , המוסרי והמנטלי של רעיון הניסים
הקושי הפילוסופי , המוסרי והמנטלי של רעיון הניסים
54 דקות
מילות מפתח:אריסטו, הניסים, רלב"ג
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שלילת היתכנות הנס  ע"פ אריסטו
שלילת היתכנות הנס ע"פ אריסטו
52 דקות
מילות מפתח:אריסטו, הניסים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חוקיות הניסים רצונו החופשי של הבורא והנהגת מידה כנגד מידה
חוקיות הניסים רצונו החופשי של הבורא והנהגת מידה כנגד מידה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
המשך הקדמה שניה   דיון בדעת הרלב"ג בסוגיית שינוי הרצון
המשך הקדמה שניה דיון בדעת הרלב"ג בסוגיית שינוי הרצון
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
המשך הקדמה שניה – הביקורת על הפילוסופיה הדתית
המשך הקדמה שניה - הביקורת על הפילוסופיה הדתית
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
האם הקב"ה הוא זה שעושה את הניסים ?
האם הקב"ה הוא זה שעושה את הניסים ?
57 דקות
מילות מפתח:ניסים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הניסים
הניסים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הניסים במקדש
הניסים במקדש
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד"
"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד"
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצות סיפור וזכירת יציאת מצרים
מצות סיפור וזכירת יציאת מצרים
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מצוות סיפור יציאת מצרים וייחודו של ליל הסדר
מצוות סיפור יציאת מצרים וייחודו של ליל הסדר
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
יציאת ישראל ממצרים
יציאת ישראל ממצרים
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
סגולת המספר 600,000 בישראל
סגולת המספר 600,000 בישראל
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
השחרור ממעשה ארץ מצרים וממעשי הכנענים
השחרור ממעשה ארץ מצרים וממעשי הכנענים
52 דקות
מילות מפתח:כנען, מצרים, פסח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
גילוי אפשרות החירות שאחרי יציאת מצרים מגבילה את תוקף הגלויות שאחריה
גילוי אפשרות החירות שאחרי יציאת מצרים מגבילה את תוקף הגלויות שאחריה
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3