He

Fr

Es

Ru

En

נושא: המהר"ל מפראג

play3
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים – הכיצד ?
play3
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים – הכיצד ?
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה'  בגמילות חסדים
play3
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה' בגמילות חסדים
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
play3
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
מדוע תקנו בתפילת העמידה שמונה עשרה ברכות ?
play3
מדוע תקנו בתפילת העמידה שמונה עשרה ברכות ?
מהותה של קריאת שמע
play3
מהותה של קריאת שמע
אהבה רבה' בשחרית ו'אהבת עולם' בערבית
play3
אהבה רבה' בשחרית ו'אהבת עולם' בערבית
play3
אין סוף בכח – חלק ב
אין סוף בכח – חלק ב
play3
אין סוף בכח – חלק א
אין סוף בכח – חלק א
play3
האחדות הכוללת
play3
הזריזות בעשיית המצוה היא ממהות המצוה
הזריזות בעשיית המצוה היא ממהות המצוה
play3
לעשות רצון אבינו שבשמיים
לעשות רצון אבינו שבשמיים
play3
ביאור שייכות התורה והצדקה הנפש והמשפט ליד ימין או ליד שמאל
ביאור שייכות התורה והצדקה הנפש והמשפט ליד ימין או ליד שמאל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק ב'
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק ב'
play3
יום בוער כתנור
play3
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק א'
איזה אדם נחשב לעם הארץ ? – חלק א'
play3
להשמיד את העולם לשם שמיים ?
להשמיד את העולם לשם שמיים ?