He

Fr

Es

Ru

En

נושא: כנס תשובה מאהבה תשעז

play3
"וזרח בחושך אורך… ובנו ממך חרבות עולם"
"וזרח בחושך אורך... ובנו ממך חרבות עולם"
שפת אמת על יום הכיפורים
play3
שפת אמת על יום הכיפורים
הפרק השמיני של מסכת יומא
play3
הפרק השמיני של מסכת יומא
בין אדם לחבירו ביום הכיפורים
play3
בין אדם לחבירו ביום הכיפורים
מה זה יום הכיפורים?
play3
מה זה יום הכיפורים?
play3
שני סוגים של יום כיפור
שני סוגים של יום כיפור
play3
בין ראש השנה ליום הכיפורים – עיקרי התשובה בדורנו
בין ראש השנה ליום הכיפורים – עיקרי התשובה בדורנו
play3
"כי ביום הזה יכפר עליכם"
play3
הבחירה החופשית כיסוד התשובה
הבחירה החופשית כיסוד התשובה
play3
תשובה שאינה תלויה בדבר
תשובה שאינה תלויה בדבר
play3
המאבק בין הרצוי למצוי
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
אין קטגור נעשה סנגור
אין קטגור נעשה סנגור