He

Fr

Es

Ru

En

הרב יהושע שפירא

עוד מהרב יהושע שפירא

play3
בית המדרש
שאלת הזימה עומדת במרכז השאלות התרבותיות בדורנו
37 דקות
play3
בית המדרש
"עיצומו של יום מכפר"
15 דקות
play3
בית המדרש
מאמר הדור שבמגילת רות
27 דקות
play3
בית המדרש
מבחן התשובה - האם תהליך התשובה שלי מקרב אותי אל ה' או מרחיק אותי ממנו ?
15 דקות
play3
בית המדרש
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
54 דקות
play3
בית המדרש
המאבק בין הרצוי למצוי
המאבק בין הרצוי למצוי
49 דקות
play3
בית המדרש
סודה של התשובה מיראה
סודה של התשובה מיראה
47 דקות
play3
בית המדרש
מנהיגות בדור של דתל"פות
36 דקות
play3
בית המדרש
מבית עבדים פדיתנו
15 דקות
play3
בית המדרש
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
29 דקות