He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון "מנהיגות בישראל" - רעננה - אדר התשעה

בית המדרש
כיצד בוחרים ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
על הון ושלטון
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מנהיגות בדור של דתל"פות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מנהיגות בתנ"ך
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מנהיגות מן התורה מניין ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3