He

Fr

Es

Ru

En

הרב דוד לאו

עוד מהרב דוד לאו

Shape-2
בית המדרש
פינת הרב הראשי: הרב דוד לאו על דיני ערב פסח שחל בשבת
פינת הרב הראשי: הרב דוד לאו על דיני ערב פסח שחל בשבת
play3
בית המדרש
יום עיון לקראת פורים לעילוי נשמת תום ורבקה קפשוק ז"ל
יום עיון לקראת פורים לעילוי נשמת תום ורבקה קפשוק ז"ל
39 דקות
play3
בית המדרש
חד הסיגד
חד הסיגד
21 דקות
play3
בית המדרש
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
37 דקות
play3
בית המדרש
מנהיגות בתנ"ך
33 דקות
play3
בית המדרש
ההלכה המרכזית ביותר לקראת יום הכיפורים – שיפייס אדם את חברו לפני כן
ההלכה המרכזית ביותר לקראת יום הכיפורים - שיפייס אדם את חברו לפני כן
27 דקות
play3
בית המדרש
לחיבור של ציבור תפילה ולמעשים טובים יש  עוצמה מיוחדת
לחיבור של ציבור תפילה ולמעשים טובים יש עוצמה מיוחדת
10 דקות
play3
בית המדרש
והגדת לבנך
36 דקות
play3
בית המדרש
מדוע קריאת התורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בפקידת אימותינו שרה רבקה וחנה?
מדוע קריאת התורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בפקידת אימותינו שרה רבקה וחנה?
35 דקות
play3
בית המדרש
מפני מה זכה משה?
מפני מה זכה משה?
46 דקות